Публикация

МУ-Варна издаде първия авторски учебник по морска медицина в България

МУ-Варна издаде първия авторски учебник по морска медицина в България

Изданието е уникално по своята същност, защото събира в себе си медицинските аспекти на контакта човек-морска среда, водноспасителната дейност, водолазна медицина, морска токсикология и фармакология


МУ-Варна издаде първия авторски учебник по морска медицина в България

 

Първият учебник по морска медицина за студенти в България бе издаден от издателството на МУ – Варна. Изданието е дело на авторски колектив от университета по инициатива на доц. д-р Димитър Ставрев, който вече 10 години преподава свободно избираемата дисциплина „Морска медицина“.
 

Изданието е уникално по своята същност, защото събира в себе си медицинските аспекти на контакта човек-морска среда, водноспасителната дейност, водолазна медицина, морска токсикология и фармакология. Представени са характерните за морската среда – удавяне, баротравма, хипотермия, морска болест и отравяния, както и специфични методи за лечение.
 

Предвид зачестилите случаи на наводнения у нас и по света и увеличаването на туристопотока през последните години е необходимо студентите да имат задълбочени познания за оказване на компетентна помощ при водни инциденти и природни бедствия. Представени са актуални национални и международни нормативи, регламентиращи организацията на медицинската помощ на брега и на борда на морски съоражения. В учебника са изложени и реда и начините за оказване на помощ при аварии, организиране на профилактика, експертиза и контрол.
 

В изданието са интегрирани експертни познания на изявени специалисти и преподаватели по съответните направления от Медицински университет „Проф. д-р П.Стоянов”- Варна, Военноморска болница – Варна при ВМА и Висше Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“- Варна.
 

Учебникът свързва глед­ните точки на науката с актуалните потребности на сложна и отговорна практика, каквато е морската медицина и представя задълбочен и компетентен анализ.

Коментари