Публикация

Над 800 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити в МУ - Плевен  през март и април

Над 800 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити в МУ - Плевен  през март и април

Висшето училище в Плевен, първо от медицинските университети в страната въведе провеждането на предварителни изпити, а от тази година специално за кандидатите за бакалавърските програми организира и първите изнесени изпити в Монтана и Видин


 

На 24 и 25 март 2018 г. от 09.00 ч Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се проведоха първите два предварителни конкурсни изпита по биология – на 24 март 2018 г., събота, бе тестът по биология за 9 бакалавърски специалности, а на 25 март 2018 г., неделя, бе изпитът по биология за магистърските специалности  «Медицина» и «Фармация».

На 14 април предстои провеждането на вторият предварителен конкурсен изпит за магистърските програми – този по химия.

На 21 март 2018 г. приключи приемът на кандидатстудентски документи за явяване на предварителната изпитна сесия, като за поредна година зрелостниците имаха възможност да заявят желанието си за явяване на изпит по три начина – онлайн чрез сайта на университета, на място в Ректората и чрез кандидатстудентските бюра в цялата страна.

Общо 778 кандидати са подали документи за явяване на предварителните изпити, от които най-много са предпочели електронното записване – 375; кандидатите, които са се записали на място, са 353, като само 50 са предпочели да кандидатстват чрез бюрата. На теста по биология на 24 март са се явили 139 кандидат-студенти, а на изпита по биология на 25 март – 601 зрелостници.

На втория конкурсен изпит по химия на 14 април ще се явят 598 кандидати.

Висшето училище в Плевен първо от медицинските университети в страната въведе провеждането на предварителни изпити, а от тази година специално за кандидатите за бакалавърските програми организира и първите изнесени изпити в Монтана и Видин. Целта на предварителните изпити е кандидатите не само да проверят своите знания, но и да получат оценка, която е равностойна на тази от редовната изпитна сесия през м. юли. Зрелостниците имат право на няколко опции: да се явят само на една от изпитните сесии, или и на трите, като в класирането автоматично ще участват с най-високата получена оценка. Ако оценката от предварителните изпити ги удовлетворява и са решили да не се явяват на редовната изпитна сесия през юли, те задължително трябва да подадат документи за кандидатстване и в периода 14 – 28 юни 2018 г., за да посочат желанията си за участие в класирането по специалности. Кандидатите за бакалавърските специалности могат да кандидатстват само с оценката по биология от държавен зрелостен изпит или с оценка от друга матура по избор, без да се явяват на изпит.

Редовните изпитни дати в МУ-Плевен са през м. юли 2018 г. – на 3 юли и на 10 юли съответно по биология и химия за специалностите «Медицина» и «Фармация», а тестът по биология за бакалавърските специалности е на 23 юли.

На сайта на висшето училище в раздел «Актуално Прием 2018» е поместена пълна информация за специалностите, по които МУ-Плевен осъществява прием за новата академична година; публикувани са програмите за конкурсните изпити след завършено средно и висше образование, датите на изпитите и актуализирания Правилник за прием на кандидат-студенти в МУ-Плевен. Чрез сайта всеки зрелостник може да подаде кандидат-студентски документи онлайн, да провери залата за явяване на изпит, както и получения резултат.  

 

Коментари