Публикация

Ваксини и автоимунни заболявания

Можем ли да говорим за връзка между ваксинирането и развитието на автоимунните ревматични болести


Широко дискутиран момент в ревматологичната практика е връзката между ваксините и развитието на автоимунните ревматични болести. При много от тях се обсъжда възможна причинно-следствена (патогенетична) връзка, но за нито една не е доказана със сигурност подобна зависимост. На настоящия етап от развитието на медицинската наука липсват сигурни и надеждни средства за доказване на пряка връзка между ваксинирането и появя-ването на някоя от тези болести, т.е. подобна връзка може да се обсъжда, но не може да се докаже със сигурност. Освен това може да се касае за съвпадение във времето между ваксинирането и появата или обострянето на съответната автоимунна болест. И тази възможност не може да бъде подкрепена или доказана с надеждни диагностични и прогностични средства на настоящия етап от раз-витието на медицината. Друг е въпросът, че много от ревматично болните са имунологично компрометирани от болестта и лечение-то с кортикостероиди и имуносупресори, податливи са на всякави инфекции и се нуждаят от надеждна протекция – съответни хигиенни мерки, ограничаване на контакта с инфекциозно болни при епидемии, ваксиниране на застрашени контингенти болни при съ-ответна епидемиологична ситуация след преценка на лекуващите ревматолози и др.

Когато се обсъждат проблемите за или против ваксините,

трябва да се има предвид, че от първата ваксина през 1796 г. от д-р Едуард Дженър досега са изминали повече от 200 години. Благодарение на ваксинациите в световен мащаб, този период е достатъчен СЗО да обяви едрата шарка за решен медицински проблем на 8 май 1980 г. Това е безспорен и безпрецедентен пример за триумфа на медицинската мисъл и наука. От тогава досега, благодарение на ваксините са спасени милиони човешки същества, съдбите на милиони хора са променени към здраве, живот и дълголетие. Благодарение на ваксинациите силно намаляха детската смъртност и смъртността при възрастните и като следствие през последните два века средната продължителност на човешкия живот се повиши. Даде се шанс на милиони хора не само да живеят, но и да се радват на добро здраве.

Ако се откажем от ваксините и ваксинациите,

означава да се върнем във времената преди д-р Дженър и смъртността да се увеличи, както е било през средните векове. Благодарение на ваксините и пространните програми за ваксиниране на населението в България и света има болести, които повечето съвременни лекари познават само по описание от учебниците – едра шарка, дифтерит, коклюш, петнист и коремен тиф и други, и са спасени милиони хора. Като пример ще посоча, че шансът за оцеляване от дифтерит е 40-50%, т.е. всеки втори е потенциален смъртник. От десетилетия тази болест я няма в България.

 

Въпреки всички резерви, които съществуват към ваксините, моето твърдо убеждение е, че хората трябва стриктно да се придържат към изискванията на Имунизационния календар при липсата на конкретни противопоказания, определени от наблюдаващите лекари. Възможността за усложнения, които поначало се срещат при малък брой хора – следствие от специфичността на биологич-ната материя, не трябва да възпира от най-надеждното за момента средство за борба със сериозните и безпощадни инфекциозни болести, които съвременната медицина профилактира. Всички лекари са наясно, че винаги е по-лесно и безрисково да профилактираш, отколкото да лекуваш, а болестите, колкото и добре да са лекувани и овладявани със съвременни и надеждни лечебни средства, продължават да вземат своите жертви.

 

Текстът е от книга първа "За човека, болестта и още нещо", повече за която можете да научите на личния ми сайт www.kolarov.bg

 

 

За човек, болестта и още нещо - първа книга, Златимир Коларов
Ревматични болести - препоръки, съвети
за пациента

 

Коментари

Петър  Галев
28 мар 2018 13:41

Проф. Коларов, както е видно от текста му, не отрича възможността ваксините да причинят странични ефекти при малка част от хората, на които са приложени. Но също така припомня голямата картина: благодарение на ваксинациите човечеството се изкачи няколко стъпала нагоре: за тези над 200 години се увеличи продължителността и качеството на живота. Ако трябва да сравня с нещо друго, всички знаем, че стават самолетни катастрофи и от това загиват хора. Но се качваме редовно на самолета, защото иначе един живот няма да ни стигне да посетим местата, които желаем. А в процентно отношение опасността ваксина да причини тежки увреждания, е много по-малка, отколкото да попаднем в самолетна или автомобилна катастрофа... 

Анонимен
3 май 2018 12:39

Качването в самолета го правим по желание.

Анонимен
27 мар 2018 13:13

 Винаги трябва внимателно да се анализират ползите и рисковете. Има случаи, в които ваксинации са неизбежни заради неизмеримо по-големите ползи в сравнение с рисковете. Сляпото следване на имунизационния календар в България, който не е съобразен с индивида, не води до нищо добро, убедила съм се.
Коментар на Миглена Иванова в фейсбук страницата "Организация на пациентите с ревматологични заболявания"

В съвременното развитие на човечеството и голям и неизбежен контакт между хората от различни краища на света,имунизациите за значимите и тежки инфекциозни заболявания са   необходимост.Трябва да се прецизира всяка имунизация за съответния организъм,а не да се претоварва имунната система.