Публикация

Болници и аптеки получават пари за март


Националната здравноосигурителна каса е изпратила днес към районните каси разрешение за извършване на плащане към договорните партньори.

На лечебните заведения за болнична помощ ще бъдат дадени 87 500 000 лв. за извършена дейност през март. 14 522 000 лв. ще бъдат преведени на търговците на дребно с лекарства (аптеки) за дейност, извършена през втория отчетен период на март (16-31 март), съобщава здравната каса.

Желанието на ръководство на НЗОК е плащанията към договорните партньори да се стабилизират, като се спазват регламентираните в Националния рамков договор срокове.

За целта утре Надзорният съвет на институцията ще обсъди и приеме изменение на правилата и реда за определяне на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите.

 

 

Коментари