Публикация

Започнаха Дните на Библиотечно-информационния център /Програма/

С презентационно-обучителен семинар за търсене в абонираните по проект „ДОКТОРАНТ – 2“ научни бази данни на издателство EBSCO, стартира тазгодишният календар на Дните на Библиотечно-информационния център.


 

Г-жа Мая Урумова – Директор на Библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив, приветства участниците в срещата с добре дошли и отправи специални благодарности към г-жа Даниела Станишева и г-н Мартин Колман – гости на БИЦ, които откликнаха на идеята за провеждане на семинара с подчертано обучителен характер.

Г-н Мартин Колман – обучител от EBSCO Information Services, представи актуална информация за двете бази данни, както и стратегии за търсене в тях.


MEDLINE Complete осигурява авторитетна научна информация в областта на медицината, здравеопазването, фармацията, сестринските грижи, предклиничните науки. Предлага пълнотекстов достъп до над 2200 списания, индексирани в MEDLINE.

Dentistry & Oral Sciences Source e специализирана база данни в областта на денталната медицина. Включва над 250 списания и 31 монографии в пълен текст.


Аудиторията беше пълна със студенти и преподаватели, желаещи да повишат информационната си компетентност и да усъвършенстват уменията си за търсене на научна информация.

Коментари