Публикация

Синдром на поликистозните яйчници и инсулинова резистентност

Синдром на поликистозните яйчници и инсулинова резистентност

Рискът от развитието на диабет и сърдечносъдови инциденти при жени със Синдрома на поликистозните яйчници е по-голям, посочи проф. Здравко Каменов пред XXI Национална гинекологична конференция (март 2018 г. в Боровец)


Рискът от развитието на диабет и сърдечносъдови инциденти при жени със Синдрома на поликистозните яйчници (СПКЯ) е значително по-голям в сравнение с останалата популация. Затова е важно това състояние да се лекува своевременно, изтъкна в своята презентация пред XXI-ата Национална гинекологична конференция проф. Здравко Каменов, началник на Клиниката по ендокринология в Александровска болница.

Той говори за съвременните диагностични методи при СПКЯ и възможностите за терапия. Синдромът на поликистозните яйчници е най-честата ендокринопатия при жените в репродуктивна възраст. По данни на различни автори засяга 5-10% от жените в тази група.

Причините за поликистозните яйчници са различни

Причините за възникването му са различни. До синдрома може да се стигне чрез централна дисрегулация на менструалния цикъл, при която  загубата на овулация води до образуването на кисти.

Може обаче да се стигне и по метаболитен път. На базата на инсулинова резистентност (ИР). Само ИР не е достатъчна, но заради нея често се наблюдава и покачване на телесното тегло. Наднормените килограми задълбочават допълнително проблема с инсулиновата резистентност. Епидемиято от затлъстяване в наши дни засяга дори децата в предпуберитет и пуберитет. То е предпоставка не само за развитието на захарен тип диабет. Стига се до преддиабет, когато кръвната захар започва да се покачва и в даден момент се развива и захарен диабет тип 2.

Повечето момичета и жени със СПКЯ имат наднормено тегло и затлъстяване. Наблюдаваме обаче инсулинова резистентност, която е генетично детерминирана, и при жени с нормално тегло, посочи още проф. Каменов. В практиката си той често установява повишен инсулин при момичета с нормално тегло.

Затова проф. Каменов препоръчва винаги при жени с СПКЯ да се провери и инсулинът. Има начини, по които да въздействаме с лекарства (метформин) или добавки (миоинозитол), както и с промяна в начина на живот.

Критериите за диагнозата са ясни

Има категорични критерии по които се поставя тази диагноза. Те са три: наличието на поликистозни яйчници, хиперандрогения - биохимична (дисбаланс на хормоните) или хиртузитъм (акне, повишено окосмяване). Трябва да има и менструални нарушения. Трябва да бъде изключена друга причина друга причина за хиперандрогенията. Развитието на някои мъжки признаци можеда е свързано с карцином на яйчника, надбъбрека и т.н.

Инсулиновата резистентност може да се изчисли по HOMA индекса - инсулина и глюкозата на гладно. Най-добре е да се направи обременяване с глюкоза. Тогава имаме много висок отговор на инсулина и може да се прецени дали е налице инсулинова резистентност.

Рискът е много голям от диабет и сърдечносъдови заболявания, макар и след десетилетия. В началото проблемите са по-скоро козметични. Трябва обаче да се има предвид, че един метаболитен проблем може да бъде контролиран с намаляване на теглото, но рядко може да бъде елиминиран напълно само по този начин.

30-50% от слабите жени с поликистозни яйчници също имат ИР

Това означава, че фенотипната изява не е определяща и трябва да се търси генетичен фактор, детерминиращ ИР Открити бяха различни генетични промени и до днес броят на кандидат-гените за СПЯ непрекъснато се увеличава. Така напри­мер установен е генетичен дефект, който води до засилено фосфорилиране на серина и има за последствие, от една страна, намалено  автофосфорилиране на тирозина след инсулиновия рецеп­тор и предизвикване на ИР, а от друга активиране на ключовите ензими за синтезата на андрогените. Засега генетичните анализи доказват по-скоро голяма хетерогенност на СПЯ, отколкото да насочват към определена генетична конфи­гурация, която да го обуславя. В едно проучване при сравнение на експресията на гените в 9216 участъка (c DNA m/croarray-технология) на жени с нормални и поликистозни яйчници се установяват промени в 119 известни гена, от които 88 са с повишена експресия, а 31 са с намалена експресия14.

 

Инсулинът има двоен ефект - от една страна стимулира бета-клетките, а от друга - амплифициране на действието на ултинизиращия хормон, който нормално стимулира производството на тестостерон, за да бъде той впоследствие ароматизиран в яйчника.

Честотата на глюкозен толеранс при СПКЯ е 2,5 пъти по-голяма отколкото при останалите жени, а на диабета - около 4 пъти, на метаболитния синдром - около 2 пъти.

Повишава се риска от захарен диабет - 40% от жените със СПКЯ на 40 г. ще имат предиабет или диабет. Наличието на захарен диабет повишава вероятността от развитие на СПКЯ. При това състояние се наблюдава целият спектър на метаболитния синдром:

  • нарушен въглехидратен толеранс;
  • повишени триглицериди;
  • намален добър холестерол;
  • повишен лош холестерол и пикочна киселина.

СПКЯ увеличава 7 пъти риска от миокарден инфаркт при 40-60-годишните жени, която се води ранна възраст за този тип събитие. Лечението е комплексно - намаляване на хиперинсулинемията, намаляване на хиперандрогенемията чрез овариална супресия антиандрогени и оперативно лечение. Проф. Каменов се спря и на мястото на миоинозитол за овладяване на СПКЯ, като цитира и няколко проучвания то този въпрос. 

 

Илияна Ангелова

 

 

Коментари