Публикация

Академия Биотехнологии стартира като обучителен модул в полза на специалистите

Академия Биотехнологии стартира като обучителен модул в полза на специалистите

Водещи специалисти ще представят във видео и презентации важна информация за биологичните лекарства и тяхното значение като тера­пия на голяма група заболявания – онкологични, автоимунни и заболява­ния на кръвта


„Академия Биотехнологиие новата поредица от обучителни материали, която стартира в CredoWeb за лекари специалисти. В нея ще бъдат включени 10-12 обучителни видеа и презентации, които представят биологичните лекарства и тяхното значение за тера­пията на голяма група заболявания – онкологични, автоимунни и заболява­ния на кръвта. Първите лектори са специалистът по лекарствена политика и лекарствена регулация д-р Борислав Борисов, ревматологът проф. Златимир Коларов, както и хематологът проф. Юлиан Райнов. Обучението се подкрепя от Българския Лекарски Съюз, Българския фармацевтичен съюз, БАЛИ, Рош България, както и от научните дружествата по онкология, хематология,  ревматология, нефрология, остеопороза и остеоартроза.

 

Внимание: За да виждате обучителния модул в CredoWeb, трябва да сте влезли в профила си на медицински специалист! Изберете таб ОБУЧЕНИЯ в хоризонталното меню горе на страницата. 

 

Академия Биотехнологии           

Биотехнологичните лекарствени продукти имат много разновидности и отделни класове. Производството им е комплексно и сложно - дори малки изменения в процеса могат да променят продукта. Те имат сложни молекулярни структури и са получени в живи системи чрез изключително сложни производствени процеси, които трудно могат да бъдат възпроизведени с абсолютна точност.

Необходимост от задълбочено познаване на биологичните лекарства

Навлизането им на пазара оказва значително въздействие вър­ху клиничната практика. Като се има предвид голямото разнообразие от съществуващи терапии, е добре лекарите да познават биохимичните и клиничните параметри, по които се различните видове биологични лекарствени продукти. Възниква необходимостта те да получат такава информация, за да могат да извършат правилна оценка на ползите, рисковете и предизвикателствата от приложението им в клиничната практика.

 

Лекарите трябва да могат да изберат подходящия продукт на базата на достатъчно данни и знания, както и да информират пациента при евентуална смяна (от един биологичен продукт на друг). Крайната цел е да се гарантира, че пациентът ще получи най-доброто налично безопасно и ефикасно лечение.

 

Всеки лекар, преминал успешно през обучителните модули на АКАДЕМИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ, получава кредити (точки) и сертификат от БЛС.

Коментари