Публикация

Първият в страната курс по „Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на лекарства“

Първият в страната курс по „Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на лекарства“

Организатор на курса е Катедрата по икономика и управление на здравеопазването на МУ-Варна


Първият в страната курс по „Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на лекарства“ се проведе в МУ-Варна

 

На 23 и 24 март 2018 г. в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна се проведе специализиран курс за следдипломно обучение по „Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на лекарства". Организатор на курса е Катедрата по икономика и управление на здравеопазването на МУ-Варна.

Лектори в курса бяха водещите специалисти в областта на здравната и лекарствената политика, мениджмънт и право проф. Петко Салчев от Националния център по обществено здраве и анализи, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата доц. Асена Стоименова, д-р Бранимир Бранков, МСД, д-р Пейко Ангелов, Българска асоциация за лекарствена информация, д-р Галя Кондева, Национална здравноосигурителна каса, д-р Николай Михайлов, Vanderbilt University, Нешвил, САЩ, г-н Пламен Русев, президент на Webit Fesival и докторант в Катедра „Икономика и упрвление на здравеопазването" в МУ-Варна, и преподавателите от МУ-Варна доц. Албена Златарева, доц. Мария Вълканова, доц. Мария Рохова, проф. Тодорка Костадинова и доц. Любомира Коева. Лекции бяха предоставени и от проф. Илко Гетов -Български фармацевтичен съюз, проф. Николай Данчев - Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, и д-р Бойко Пенков - Министерство на здравеопазването.

Темите в курса бяха организирани в направленията „Лекарствена политика, регулация на производството, употребата и пазарния достъп на лекарства" и „Развитие на фармацевтичния бизнес и фармацевтичните пазари".

Сред участниците в курса бяха висши мениджъри и специалисти от водещи фармацевтични компании в България.

Курсът се провежда в юбилейната 2018 г., в която Медицински университет – Варна отбелязва 25 години от създаването на първата академична специалност по „Здравен мениджмънт" и 5 години от създаването на първата магистърска програма по „Фармацевтичен мениджмънт" в България.

Коментари