Публикация

Значението на микроелементите за детското здраве

Значението на микроелементите за детското здраве

През последните години се промени разбирането за значението на микронутриентите за детското здраве. Нарастваща база данни подчертава значимите им дълготрайни ефекти  върху здравето на децата

 

 /Oken E, 2002, Duggan C, 2002, Masironi R. еt al. (2009)

 

Виж презентацията в прикачения файл: 

 

Прикачени файлове

Коментари