Публикация

Значението на микроелементите за детското здраве

Значението на микроелементите за детското здраве

Автори: Коларова-Янева Н. , Недкова В. Катедра Педиатрия МУ-Плевен Конференция по педиатрия на тема : "Социално-значими заболявания в детска възраст " Велико Търново, 2018 г.


През последните години се промени разбирането за значението на микронутриентите за детското здраве. Нарастваща база данни подчертава значимите им дълготрайни ефекти  върху здравето на децата

 

 /Oken E, 2002, Duggan C, 2002, Masironi R. еt al. (2009)

 

Виж презентацията в прикачения файл: 

 

Прикачени файлове

Коментари