Публикация

Нова монография Асистирани репродуктивни технологии на проф. Емил Ковачев

В монографията са засегнати някои проблеми и съпътстващи усложнения при асистираната репродукция, както и основните ендоскопски методи за диагностика и лечение.


проф. Емил Ковачев

 

Излезе от печат най-новият научен труд на проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. в сферата на репродуктивната медицина в България. Със своята многостранност, изчерпателност на проблематиката и актуалността на разглежданите теми, книгата е фундаментално ръководство в областта на Асистираните Репродуктивни Технологии. В монографията са засегнати някои проблеми и съпътстващи усложнения при асистираната репродукция, както и основните ендоскопски методи за диагностика и лечение.

 

Монографията е богато илюстрирана с обем от 184 страници и съдържа полезна информация за специалисти, студенти по медицина, специализанти и практикуващи лекари, а също и за всички читатели, които се интересуват от същността на съвременните асистирани репродуктивни технологии (АРТ), свързани със засилващите се фертилни смущения.
 

Монографията може да намерите в книжарниците за медицинска литература в цялата страна. 


Из рецензиите на монографията:

 

… Асистираните репродуктивни технологии са често единственият шанс за възможно забременяване и раждане на деца при двойки, имащи фертилни проблеми. В своя монографичен труд Емил Ковачев разработва проблеми, отличаващи се с несъмнена актуалност за съвременната репродуктивна медицина.
проф. д-р Иван Козовски, д.м.
 
… В наши дни непрекъснато се увеличава делът на диагностично-оперативните интервенции, които се извършват чрез съвременните ендоскопски техники, но остават с редица неизяснени въпроси относно точните индикации за тяхното приложение, както и вида на самата оперативна интервенция. Разработеният от доц. д-р Емил Ковачев монографичен труд е именно в тази насока, което определя неговото медико-биологично и социално значение. Последователно и детайлно са разгледани всички етапи в диагностиката и лечението на стерилитета, като информацията е актуализирана и включва последните литературни данни по разгледаните теми.
доц. д-р Веселина Маркова, д.м.
 

Коментари