Публикация

Конференция „Рак на белия дроб-ранна диагноза и доказателства за скрининг“

Конференция „Рак на белия дроб-ранна диагноза и доказателства за скрининг“

София ще бъде домакин на Конференцията „Рак на белия дроб – ранна диагноза и доказателства за скрининг“ по времето, когато България е Председател на Европейския Съвет


Конференцията се организира от националната организация – Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/, в сътрудничество с базирания в Брюксел Европейски Алианс за Персонализирана Медицина /ЕАПМ/.

 

Българският Алианс поема инициативата за поставяне на скрининга, превенцията и ранната диагноза на смъртоносното заболяване рак белия дроб като приоритет, както за  нашата страна, така и за Балканския регион.

 

Темата съвсем не е нова за ЕАПМ. През 2017 г., Алиансът организира  конференция на високо ниво за скрининг за рак на белия дроб  и публикува Бяла книга  по този въпрос.

 

Основна цел на конференцията е да иниицира Препоръка от Европейската комисия за разработване на Насоки за скрининг за рак на белия дроб от експертна група.

За тази цел трябва да се вземат пред вид плюсовете и минусите на скрининговите програми за други заболявания, в това число рак на гърдата, рак на дебелото черво и рак на шийката на матката.

Предвижда се конференцията да приключи с приемане на декларация по този въпрос.

 

Бордът на Алианса постави превенцията, скрининга и ранната диагноза като един от главните си приоритети – действие, което беше възприето от колегите и партньорите от България.

На конференцията в София ще се обсъждат всички тези въпроси и ние от Алианса ще се радваме и Вие да сте с нас.

 

Повече информация: http://newevent.bg/events/249/konferentsiya-po-personalizirana-meditsina

Коментари