Публикация

Какво е определящо за човешкото здраве

ЗДРАВЕТО Е В СОБСТВЕНИТЕ ВИ РЪЦЕ


През последните няколко десетилетия се наблюдава нарастващ интерес към това, кое дефинира и оформя човешкото здраве. Всъщност, здравето се влияе от редица биомедицински, психологически, социални, икономически и екологични фактори, т.нар. здравни детерминанти, които се свързват помежду си по различни начини и по различно време, през целия живот. Здравната система е само един от факторите, влияещи върху здравето и благосъстоянието. И независимо обаче, от напредъка на медицинските технологии и подобряване на медицинското обслужване, те имат относително малко значение от 10-15% за човешкото здраве, но пък поглъщат огромната част от средствата за здравеопазване. Главният фактор, определящ здравето на населението, си остава начинът на живот, с относителен принос от около 50%, следван от факторите на околната среда и наследствеността, с относителен принос от по 20% за всеки от тях.

 

Основните причини за смърт в световен мащаб са хроничните незаразни болести (ХНБ), представени от:

 

  • сърдечно-съдовите (миокарден инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност),
  • раковите заболявания,
  • хроничните заболявания на дихателната система.

Тези заболявания, въпреки напредналото медицинско обслужване, убиват повече хора всяка година, отколкото всички други причини. На тях се дължат 63 % от всички смъртни случаи в световен мащаб, като противно на общоприетото мнение, близо 80% от тях, се наблюдават в страните с нисък и среден доход.

 

България, за съжаление, е водещата страна в Европа по неблагоприятни здравни показатели, като заема първото място по обща смъртност.

 

 

Към 2010 г. над 80 % от смъртността в България, е била причинена от ХНБ. Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) в частност – миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност и инсулт – представляват около  66% от всички съобщавани смъртни случаи в България, като 24.2 и 19.2 % от загубените години живот (DALY) се дължат на исхемични сърдечни заболявания и инсулт. За съжаление тази тенденция се запазва през годините, като според данните от НСИ за 2016 г., смъртността по причини, почти не се е променила -  65.5 %  за ССЗ, 16% за  ракови заболявания, 4.1 % за болестите на дихателните пътища.

Повечето DALY-стойности могат да се отчетат като дължащи се на високо артериално налягане, нездравословен хранителния режим, тютюнопушене и висок индекс на телесната маса (Фиг. 5).

 

 

 

Същевременно, научните данни показват, че ХНБ до голяма степен са последствие на няколко рискови фактора на поведение, характерни за икономическия преход, бързата урбанизация и начина на живот на 21-ви век:

 

  • употребата на тютюн,
  • затлъстяването,
  • нездравословна диета,
  • недостатъчна физическа активност,
  • злоупотребата с алкохол.

От друга страна, добрата новина е, че ХНБ до голяма степен могат да бъдат предотвратени, чрез спазване на здравословен начин на живот, ограничавайки горепосочените рискови фактори.

 

Ето защо, все повече автори подчертават, че ще бъде неефективно (както и всъщност е), всички усилия за здравно благополучие на населението да се ограничават с мерките за подобряване на медицинското обслужване. Тези данни подкрепят и убеждението, че инвестициите, които пряко или косвено засягат малък брой модифицируеми рискови фактори (основно тютюнопушене, нездравословна диета, недостатъчна физическа активност, затлъстяване), могат да окажат голямо влияние върху намаляването на смъртността и тежестта на заболяванията. Поради това, здравните организации трябва да се насърчават да интегрират здравословния начин на живот, в рутинната грижа за здравето на населението.

 

В заключение, мога да кажа, че здравето е преди всичко лична отговорност и е в собствените Ви ръце, и ако не промените лошите си навици,  те ще променят... Вас.

 

 

 

Коментари