Публикация

МЗ: Да отпадне ограничението лекарите от ТЕЛК да са на трудов договор

МЗ: Да отпадне ограничението лекарите от ТЕЛК да са на трудов договор

Промени в начина, по който се оценява трайно намалената работоспособност


Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на постановление, с който се определя устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, а също и на Наредбата за медицинската експертиза. 

 

Целта на промените е постигането на обективност и прозрачност на медицинската експертиза, съчетана с ефективни контролни механизми върху цялостната ѝ дейност, изтъкват от ведомството.

Пада ограничението лекарите от ТЕЛК да са на пълен работен ден

С промените се премахва ограничаващото изискване лекарите в състава на ТЕЛК да са на пълен работен ден, като същевременно се дава възможност да се определят лекари – резервни членове. По този начин на ръководителите на лечебни заведения, към които са разкрити ТЕЛК, се осигурява свобода за избор на специалисти, с които да сключат договор за осъществяване на медицинската експертиза. 

 

Това ще гарантира гъвкавост в работата на комисията и ще даде възможност да се разкрият

нови ТЕЛК, включително и към лечебните заведения в по-малките градове. 

Чрез измененията ще се осигури по-голяма достъпност на лицата, подлежащи на освидетелстване, както и ще се съкратят сроковете за получаване на експертно решение, смятат от здравното министерство.

С промените отпада изискването лекарите от ТЕЛК да работят на трудов договор.

Това ще даде възможност да се привлекат повече специалисти в състава на комисиите. Тази промяна е в съответствие с измененията в Закона за здравето, според които лекарите в ТЕЛК могат да упражняват своята лекарска професия извън дейността си в комисията. 
Регламентират се и условията, при които лекар не може да участва при извършване на медицинска експертиза. 

 

По този начин се осигурява механизъм за предотвратяване на конфликти на интереси и евентуални корупционни практики.

 

С промените се дава възможността комисията да се произнася предимно въз основа на предоставена медицинска документация и само при необходимост да се осъществява клиничен преглед или да се назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти. По този начин, в случаите когато медицинската документация е напълно достатъчна за произнасяне на ТЕЛК, ще се намали прякото ангажиране на хората, свързано с разход на средства и време, и отсъствие от работа.

Променят начина за оценка на работоспособността

С измененията в Наредбата за медицинската експертиза се правят съществени промени в начина, по който се оценява трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. Премахват се съществуващите диапазони за оценка на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане. 

Премахва се различният подход при оценяването на заболявания от един и същ клас

Според министерството отпадането на диапазоните и конкретизирането на процентите ще ограничи максимално проявите на субективизъм, който често е причина различните ТЕЛК да срещат трудности в преценката и да оценяват по различен начин пациенти с еднакво здравословно състояние.

 

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на CredoWeb. Изтеглете го безплатно от Google Play или App Store

Коментари