Публикация

Евроинвестициите за болниците съобразени с националната здравна карта


Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова се срещна с Карстен Расмусен, заместник-ръководител на дирекция „Регионално развитие” на Европейската комисия.

Обсъдени бяха стъпките, които новото ръководство на здравното ведомство планира да предприеме за финансиране на високотехнологичните болници по оперативна програма „Регионално развитие”, съобщи МЗ.

Постигнато е съгласие министерството да пренапише Средносрочната си рамкова инвестиционна програма, в която ясно да бъдат обвързани целите с очакваните резултати. Одобрението на оборудването на високотехнологичните болници и поименното им определяне ще зависи от анализа на изготвяната актуализирана национална здравна карта.

Потвърдено е намерението на ръководството на МЗ до септември да представи новата инвестиционна програма за оценка на управляващия орган.

Коментари