Публикация

Класическо неясно фебрилно състояние при възрастни

сп. МедикАрт, 2016, бр. 1, стр. 38-39


Баймакова М. Класическо неясно фебрилно състояние при възрастни. МедикАрт, 2016, № 1, 38-39.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

04 април 2018

Прикачени файлове

pdf
Класическо НФС при възрастни

Коментари