Публикация

Заседава Надзорният съвет на здравната каса


Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса ще обсъди и приеме изменение на правилата и реда, по които се определят стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите.

Желанието на ръководство на касата е плащанията към договорните партньори да се стабилизират, като се спазват регламентираните в Националния рамков договор срокове.

Целта е да има яснота и регулярност при плащанията към болниците, което ще помогне за по-доброто управление на средствата и ще даде възможност за реално планиране на разходите от страна на договорните партньори.

На заседанието ще бъдат разгледани и промени в правилата за провеждане на конкурси за директори на районните здравни каси.

Ще бъде представен и доклад с резултатите от извършените проверки на договорни партньори през първото тримесечие на годината.

 

Коментари