Публикация

Форум за раждането и акушерството


Международна конференция за раждането и акушерството ще се проведе в София на 29 и 30 май.

Целта е да се подчертае необходимостта от преосмисляне и промяна на прилаганите процедури в областта на родилната помощ и въвеждане на нови критерии за оценка на практиките в съвременното акушерство, посочва сдружение „Естествено”, организатор на инициативата.

Форумът „Раждане с любов и мъдрост” е насочен към цялото общество - към специалистите, които работят в областта на родилната помощ - гинеколози, акушерки, неонатолози, към психолози, студенти, институции, медии, както и към бъдещите и настоящите майки. Чрез примера на развитите държави ще бъдат разгледани работещи модели и ще бъдат предложени конкретни стъпки за промяна.

Конференцията, която ще се проведе в Интерпред, ще бъде съчетана с годишната среща на ENCA - мрежа, която обхваща асоциации в подкрепа на естественото раждане от 17 държави от Европа.

 

Коментари