Публикация

МБАЛ „Света София“ започна разговори за сътрудничество с международната верига Токушукай

МБАЛ „Света София“ започна разговори за сътрудничество с международната верига Токушукай

По покана на най-голямата японска верига от болници, която включва 280 различни лечебни заведения, страната на изгряващото слънце посетиха доц. Валентина Мазнейкова – управител на МБАЛ „Света София“ , и д-р Явор Дренски – консултант управление


 

Те участваха в традиционния месечен семинар на Токушукай Медикал Корпорейшън, на който присъстват над 250 участници, представители на над 70 лечебни заведения от веригата.

 

Доц. Валентина Мазнейкова представи пред участниците  новия проект за Корпус 2 на МБАЛ „Света София“, който е в напреднала фаза на строителство.

 

Д-р Явор Дренски запозна директорите на болници от веригата с работата и грижата за пациентите в МБАЛ „Света София“.

 

След водените разговори между ръководството на МБАЛ „Света София“ и  висшия мениджмънт на Токушукай Медикал Корпорейшън се откроиха няколко направления за бъдещо сътрудничество в сферата на болничния мениджмънт, обучението на медицински специалисти, високотехнологичното оборудване и внедряването на нови технологии и услуги.

 

По време на престоя си доц. Мазнейкова и д-р Дренски посетиха няколко болници от веригата, във  всяка от които работят водещи специалисти а апаратурата е от последно поколение.

 

“Вратата за съвместна дейност е отворена. Ние изповядваме еднаква философия по отношение на нашата работа, а именно че пациентите са в центъра на системата, грижата ни е за тях“, заяви доц. Валентина Мазнейкова.

 

След завръщането си от Япония доц. Мазнейкова и д-р Дренски споделиха с екипа на МБАЛ „Света София“ видяното по време на визитата.

 

Коментари