Публикация

Какво е хеликална томотерапия?

Комбинация от кръговото движение на ускорителя и постъпателното на масата


Идеята за комбиниране на линейния ускорител, използван за облъчване на злокачествени образования и принципите на компютърната томография, принадлежи на Thomas Rockwell Mackie от университета Висконсин-Мадисон. Заедно с Paul Reckwerdt той разработват първия експериментален уред за томотерапия. Самата разработка на достатъчно компактен линеен ускорител за медицински цели през 60-те години на миналия век е изключително техническо постижение. При томотерапията имаме компактен линеен ускорител, който се върти на 360 градуса около пациента, като същевременно и „операционната маса“, на която е имобилизиран пациентът, също се движи с достатъчно малка стъпка. Оттук идва и названието Хеликална томотерапия, т.е. спирална томотерапия, тъй като имаме комбинация от кръговото движение на ускорителя и постъпателното на масата. По-горе употребихме израза „операционна маса“ – макар и над пациента да няма наведени лекари със скалпели, де факто има един друг сорт скалпел – радиацията, т.е. високо енергетични фотони, които действат подобно на невидим скалпел (бих казал – дори по-добре). Предимството на този невидим скалпел е, че може да прескочи навътре в тялото и там да предизвика нараняване на тъканта под прицел.

В сравнение със стандартните линейни ускорители, томотерапията има само един енергетичен мод – най-ниския – фотони с енергия до 6МеЖ, за да може ускорителят да остане компактен. Снопът фотони се фокусира в злокачественото образование и тъй като се състои от множество малки снопчета, облъчването на нормалната тъкан е нищожно и в рамките на способностите на организма да го изтърпи без последствия.

 Центърът (Cross Cancer Institute), в който работих в град Едмънтън, Канада, получи една от първите експериментални томотерапевтични уредби през 2001 година. Това беше един от първите четири апарати, които фирмата Thomoteraphy incorporated произведе. Поради множество проблеми в първия модел, година по-късно уредбата в Едмънтън бе заменена от апарат от следващото поколение.

Интересна случка ми бе разказана от един от инженерите в нашия департамeнт. При откриването на една от първите машини във Флорида, тогавашният губернатор на щата Джеб Буш, просто е показал външния корпус на машината, за да пререже лентата. Всъщност апаратът все още не е можел да функционира, защото са липсвали някои от частите. Той е започнал работа едва половин година по-късно. Целта на губернатора е разбира се политически капитал – „ние сме първи в САЩ“.  Такива действия могат само да предизвикат снизходителна усмивка от страна на учените и изобретателите. И това ми напомня за думите на един герой на Николай Хайтов – „едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш“. Е, Thomoteraphy inc го е направила!

Създаването на т.нар. многолистов колиматор увеличи възможностите на най-съвременните линейни ускорители, което позволи дозата радиация да бъде концентрирана в тумора, като облъчването на околната тъкан е минимално. Сравнението между линейния ускорител и томотерапията обаче, е в полза на томотерапията.

През 2009 година извършвахме съвместни изследвания с колеги от Италия и останах приятно изненадан, че те вече разполагаха с машина за томотерапия, защото това е предната линия в областта на радиологията.

От няколко години и ние разполагаме с апарат за томотерапия, което е много похвално за ръководителя на Лабораторията по дозиметрия и лъчезащита физик-инженер Нели Гешева и началника на Клиниката по лъчелечение проф. Веселина Първанов, както и целия екип на УСБАЛО състоящ се от отдадени и компетентни медицински физици и лъчетерапевти. Самата сграда на лъчетерапията прави приятно впечатление с модерна архитектура, оборудването на работните места е на много високо ниво и по-нищо не отстъпва на лъчетерапевтични отделения, които съм посещавал в САЩ, Канада, Великобритания и Италия.

 

Коментари