Публикация

Неясно фебрилно състояние: първо ретроспективно проучване за България

сп. Български медицински журнал, 2016, бр. 2, стр. 68-74


Баймакова М, Диков И, Плочев К, Кундурджиев Т, Попов Г, Михайлова-Гарнизова Р, Ковальова В. Неясно фебрилно състояние: първо ретроспективно проучване за България. Български медицински журнал, 2016, № 2, 68-74.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 април 2018

Прикачени файлове

pdf
FUO - First Retrospective Study in Bulgaria

Коментари