Публикация

Замразяването на ембриони – стъпка към подобряване на резултатите в асистираната репродукция

Теория за крио-лечение на ембрионите


Моля, дайте кратък преглед на текущото състояние на асистираната репродуктивна технология и настоящите приложения на замразяване на ембриона, сравнявайки с резултатите при фреш ембриотрансфер (ЕТ).

Ако разгледаме  развитието на технологията при замразяване на ембриони през последните години ще установим, че от 2004 до 2013 г. в рамките на едно десетилетие е налице повече  2,5 пъти увеличение приложението на замразяване/размразяване  на ембриони и последващ трансфер (FET), докато броят на реализираните фреш трансфери на ембриони (ЕТ) е непроменен (терминът  фреш ембрио трансфер се използва, когато се връщат ембрионите в маточното тяло в същия ментруален цикъл, в който е  извършена стимулацията). Тези резултати са представени в статистическия анализ на Американска асоциация по асистирани репродуктивни технологии (SART).

Това увеличение на използването на FETs се свързва с бързото нарастване броя на живородените деца в сравнение с децата родени след фреш ЕТ. Причина за по-високата ефикасност от замразяване и размразяване на ембрионите е в следствие прилагане на витрификацията като основен метод за замразяване, който е по-успешен в сравнение  стария метод на бавно на замразяване.

   

Какви са ползите от замразяването на ембриони?
  
Замразяването на ембрионите в асистираната репродукция основно се прилага с цел тяхното съхраняване, както и при случаи с ранно покачване нивата на прогестерона по време на стимулация или с цел предотвъртяване риска от яйчников хиперстимулационен синдром.

В последните години обаче, замразяването на ембриони има и друго предназначение. Колкото и да звучи парадксално, различни проучвания показват, че ембрио трансферът на размразени ембриони има по-висока успеваемост в сравнение с фреш, особено при жени след 38 години. Процентът на извънматочни бременности  и рискът от преждевременно раждане е чувствително по висок при фреш ембрио трансфер в сравнение с размразен трансфер. Децата родени след размразен ембриотрансфер са с 90-130 грама повисоко телесно тегло в сравнение с тези след фреш трансфер.


Моля, представете най-новото ви проучване „Теория за крио-лечение на ембрионите“. Разкажете нещо повече за нея.

 

Това е първата теория, коята дава научно обяснение на причините и механизма за по-високата успеваемост при размразен ембрио трансфер. Замразяването и размразяване на ембрионите може да бъдат разгледани като начин за стимулиране на ендогенната им активност и повлияване върху регенеративните способности на предимплантационните ембриони.
Различни молекулярни механизми са в състояние да обяснят увеличената степен на успех на ЕТ при използване на размразени ембриони в сравнение с фреш ЕТ при жени в напреднала репродуктивна възраст, по-високата честота на аборт в случаите на FET на бластоцистния стадий в сравнение с FET при ранно делящи се ембриони, както  и по-добрите  перинатални параметри на родени деца след FET.
 Също така, възможните предимства описани в теорията, произтичащи от процеса на замразяване и размразяване, би провокирала изследователите да преосмислят ролята на криобиологията в репродуктивната медицина.

 

 По какъв начин замразяването влияе върху ембрионите? Какви са механизмите, който са в основата на тези предимства?  

При анализ на някои проучвания и резултати в асистираната репродукция, които до този момент нямат задоволително обяснение, ние открихме доказателства подрепящи  тезата, че процедурата на замразяване и размразяване има "терапевтичен" ефект върху ембрионите.

 Ембрионите имат способността да се адаптират и развиват в широк диапазон от условия на култивиране, като показват различни модели на генна експресия при различните условия. Този процес предизвиква стрес и е известен като HORMESIS. Ако ембрионът е поставен в несилно изразени неблагоприятни условия, това има стимулиращ ефект за развитието му.

Обаче, ако условията са твърде неблагоприятни или токсични, то тогава ембрионът спира развитието си и загива. HORMESIS е отговорътна ембриона, който индуцира защитни сигнали. При замразяване на ембрионите се подтиска  митохондриалната активност под определен праг, необходим за иницииране на имплантацията му. При размразяване  е налице бързо възстановяване  на митохондриалната активност в трофектодермалните клетки на ембриона  (т.нар. „jumping effect”), което наподобява физиологичните процеси в ембриона и има благоприятен ефект за неговата имплантация.

От друга страна процедурата на замразяване/размразяване има „детоксикиращ“ефект върху ембриона, чрез освождаване на   клетките от мутиралите форми на митохондриалната ДНК  и частично освобождаване на свободни радикали (ROS).

  


Колко широко е разпространена практиката на замразяване / размразяване на ембриони? Дали в световен мащаб тези ефекти се наблюдават  във всички групи от населението?

 

Редица проучвания показват, че в повечето случаи успеваемостта при ин витро процедура  е по-висока при размразен ембриотрансфер в сравнени с фреш. Всъщност, някои ин витро програми напълно престанаха да прилагат фреш ембриотрансфер и извършват само размразени трансфери на ембриони .

 

Много жени в напреднала възраст се обръщат към асистираната репродукция. По какъв начин замразяването на ембриони повлиява успеваемостта в сравнение случайте при фреш ембриотрансфер? Защо е така?

 

Ако анализираме публикуваната от SART статистика за успеваемост през 2013 година в ин витро клиниките на USA , резултатите показват  значително увеличение на раждаемостта при FET на жени навъзраст след 38 годишна, в сравнение с тази при фреш ЕТ. Тази разлика е най-силно изразена при жените над 42 годишна възраст, респективно 21,2% успеваемост след FET докато при фреш ембриотрансфер – успеваемостта е 7,3%. Други публикации също потвърждават, че с напредваща възраст при жените, процентът на бременностите е по-висок в случаите с FET, в сравнение с фреш ембриотрансфер.

 Нашата теория дава обяснение на това явление. Замразяване и размразяване на ембриони намалява нивата на свободните радикали, което намалява оксидативния стрес. Освен това се намалява митохондриалната активност, което води до получаването на повече ембриони и по-висок шанс за успех.

 

Дали предишна история за раждане или спонтанен аборт засяга резултатите от тази техника?

 

При жените възраст до 38 години е налице висок риск за спонтанен аборт след размразен ембриотрансфер в сравнение с фреш, но при имплантирането на ембриони с добро качество, рисковете след прилагане  на двете техники са подобни. При жени над 40 годишна възраст рискът от спонтанен аборт е много по-нисък след размразен трансфер, отколкото след фреш ЕТ.

 

 

Какво влияние оказва замразяването при различните стадии на развитие на ембриона? Има ли стадий, който е най-походящ за замразяване или всички са подходящи за това?
 
Някои проучвания установяват, че FЕТ на ембрионите на фаза бластоцист е свързан с 14% по-висок риск от спонтанни аборти в сравнение с FET  на ранно делящи се ембриони. Независимо от това, бих препоръчал ембрионите да се култивират до фаза бластоцист, с цел  да се установи потенциала на ембрионите, както да бъдат елиминирани тези с сериозни генетични дефекти. От друга страна, чрез замразяване на ембрионите на фаза бластоцист може да се използва максимално предимствата на замрзяване и позитивните ефекти на тази технология. Не на последно място, замразените бластоцисти могат да бъдат размразени и трансферирани тогава, когато лигавицата на матката е готов да ги приеме -след  установяване на т.нар. имплантационен „прозорец“.

 

Имат ли децата родени след размразен ембриотрансфер здравословни проблеми в резултат на тази процедура? Какво е сравнението с този при фреш ЕТ?
 

В направените до сега проучвания на родените деца след размразен ембрио трансфер не са установени резултати, които да показват увеличаване на вродените аномалии или проблеми в развитието,  т.е.това не са по различни от децата родени след фреш ембрио трансфер. Напротив, проучвания почазват че процента на родените децата с Даун синдром е по-нисък  след размразен ЕТ в сравнение с фреш ЕТ.

 

Какви са недостатъците на FET в сравнение със фреш ЕТ?

 

Недостатъците не са толкова много, но все пак съществуват. Преживяемостта на ембрионите след замразяване и размразяване е 95-96%. Също така, при размразения ембриотрансфер е повишен  риска от плацента акрета и от раждане на деца с наднормено тегло.
 

Как бихте искали да видите асистираните репродуктивни технологии в бъдеще? 

 

Има една мисъл на Махатма Ганди, която гласи следното: „Величието на една нация се измерва по това как тя се грижи за най-слабите й членове“.  Аз бих перафразирал тази мисъл по следния начин: „За степента на развит на човешкото общество, може да се съди по това как то се грижи за неродените си деца, т.е ембрионите”. С днешна дата, с помощта на репродуктивните технологии ние създваме множество ембриони, като малка част от тях достигат до раждане на дете. Аз бих желал ние да мислим за всеки създаден от нас ембрион като на отделен пациент и да се грижим така, че да може от него да се роди едно щастливо бебе.

 

Интервюто с д-р Явор К. Владимиров е водено от Джеймс Ивес

Източник: www.news-medical.net

Коментари