Публикация

В МУ Пловдив ще бъде представен иновативен тест в психиатрията

Бурното развитие на генетиката и молекулярната биология доведе до прилагането на съвсем нов подход в лечението на различни заболявания – т.нар. персонализирана медицина.


 

Д-р Lauren Few, д.м.н, разработила иновативен фармакогенетичен тест, който вече се предлага и в България, ще направи кратко представяне в МУ- Пловдив пред журналисти и лекари.

 

Най-популярното определение за персонализирана медицина е точното лекарство в точната доза за точния пациент. Такъв подход, при който се назначава терапия на база на индивидуалния молекулярно-генетичен профил на всеки отделен пациент, вече е възможен и в психиатрията и се прилага и в България.

 

Менталните и емоционалнте разстройства са значим проблем и грижа не само за самите пациенти, но и за техните близки и като цяло за обществото, и системата на здравеопазването. Затова възможността за иновативен персонализиран подход в лечението на тези пациенти, който скъсява пътя до подобряване на здравословното им състояние, има значителни икономически и обществени ползи.

 

У нас съвсем от скоро се предлага иновативния фармакогенетичен тест, който позволява персонализиран подход в лечението на пациенти с ментални и емоционални разстройства. На база на теста, лекарите специалисти могат да изберат най-подходящата терапия и да оптимизират лечебните схеми на пациенти с депресия, тревожно разстройство, биполярно разстройство, шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство, синдром на хиперактивност и дефицит на внимание и други разстройства.

 

При стандартния подход на лечение в психиатрията се назначава терапия на база консултация-разговор с пациента, т.е. няма биологично базиран инструмент, който да е в помощ на лекаря специалист. След това спрямо обратната връзка, ако терапията не е ефективна или има много странични ефекти, се назначава нова терапия, като този процес може да се повтори няколко пъти и пациентът да се обезкуражи, да се фрустрира и да се откаже от лечение, и не на последно място – да загуби доверие в лекаря си.

 

С помощта на теста може да се избегне процеса на проба-грешка и да се скъси пътят до подобряване състоянието на пациента. Тестът идентифицира специфични за всеки пациент генетични маркери, които дават информация кои медикаменти ще действат по очаквания начин, кои няма да са ефективни, с кои могат да се очакват сериозни странични ефекти. За теста се взема натривка от лигавицата на вътрешната страна на бузата.

 

За опита си с теста в нашата страна ще сподели д-р Любка Илиева, психиатър от гр. Пловдив, един от лекарите пионери в България, които го използват в практиката си.

 

Очакваме Ви на 12 април от 11:00 ч. в пета аудитория на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А.

Коментари