Публикация

Започва 9-ти  Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

Започва 9-ти  Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

Симпозумът е ежегодна научна проява, организирана от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия


На 13 и 14 април 2018 година, в хотел Хилтън, София,  ще се проведе 9-ти  Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”. Вижте програмата в прикачения под статията файл.

            Симпозумът е ежегодна научна проява, организирана от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, с подкрепата на Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR), Experts in Stone Disease (ESD), Urology in Emerging Countries (U-Merge) и International Alliance of Urolithiasis (IAU)

            Тази година научната програма изцяло е посветена на съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на уролитиазата.

            Научно-практическата програма включва state-of-the-art лекции от водещи европейски преподаватели, “Live surgery” сесии, “Hands-on-training” сесии, модерирана постерна и видео сесия, дискусия на клинични случаи.

            Организационният комитет има удоволствието да ви информира, че научният форум е акредитиран от European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) с 14  кредитни точки за СМЕ (ECMEC®s), което е признание и оценка за научната стойност на симпозиума. Акредитацията изисква и подробна обратна иформация, включително и от участниците за това дали научната програма е постигнала заложените цели и дали  не е обвързана с конфлик на интереси от страна на Организацияонния и Научния комитет.

            Някои факти свързани с организацията на симпозиума,  дни преди откриването му:

  1. Научният комитет е в състав от 23 изтъкнати специалисти  и университетски преподаватели, от 9 страни.
  2. Националното представителство в Научния комитет е от – Австрия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Сърбия и Турция.
  3. Интересът към Научната програма е изключително голям. Регистриран е рекорден брой участници в сравнение с предходните години, не само от България, но и от Македония, Сърбия, Австрия, Индия.
  4. В организацията и провеждането на симпозиума освен организаторите са ангажирани много фирми с различен предмет на дейност в областта на IT технологиите, Web дизайн, графичен дизайн, предпечатна подготовка,  печат, интернет пренос на данни, организация на научни прояви, преводачески услуги, транспорт и др.
  5. За поредна година сме осигурили възможност за директен достъп, в реално време, до конферентната зала през интернет сайта на симпозиума. Информацията ще бъде достъпна, за тези които имат интерес  към тематиката, но не са имали възможност да се регистрират за участие на адрес: www.memis-bg.com
  6.             По време на симпозиума ще бъде организирана медицинска изложба, на която фирмите участници ще предоставят актуална и полезна информация за предлаганите от тях апаратура, инструменти, консумативи и медикаменти.

      Очакваме 9-tи Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” да бъдат за поредна година място за среща между приятели и колеги с интереси в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия и да допринесат за развитието на тази област от съвременната медицина в нашата страна.

     Подробности  за организацията на симпозиума, членовете на научния комитет и научната програма, можете да намерите на интернет сайта на адрес: www.memis-bg.com

Прикачени файлове

pdf
Програма на 9-ти Симпозиум по ендо...

Коментари