Публикация

БЛС организира артистично събитие за лекари-творци

БЛС организира артистично събитие за лекари-творци

Сборник „Дори мечтата стига“ събра всички трорби на участниците в събитието


На 11 април, в хотел „Анел“, Български лекарски съюз реализира едно различно, позитивно, артистично и наситено с емоции събитие, на тема „Футурология в бяло“. Мероприятието бе посветено на творчеството на известни български лекари, които освен медицинското си призвание, са избрали и пътя на духовността, изразявайки емоциите си чрез различни творби в сферата на литературата, изобразителното изкуство, фотографията и др. В творчеството на лекарите, които участваха на събитието и представиха свои произведения, е заложена идеята за бъдещето на медицина, пречупено през футурологичната призма на емоцията и изразено посредством таланта на всеки един медик.

 

Събитието събра на едно място академичния лекарски елит в лицето на акад. Владимир Овчаров, известен специалист по анатомия, хистология и ембриология. Автор е на близо 300 научни  публикации, 34 учебника, 5 монографии, доц. Сергей Илиев, виден хирург и поет, началник на Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия в Клиника по коремно-висцерална хирургия при УМБАЛ Плевен, проф. Веселин Борисов, специалист по социална медицина и творец,  автор на над 160 научни статии и 42 книги, включващи разкази, есета, стихове, афоризми,  и редица други медици, които освен призванието си медицина, се занимават и с творчество.

 

На събитието бе направена изложба на художествени фотографии на проф. д-р Георги Байчев, един от най-изтъкнатите специалисти в областта на медицинската онкология. Проф. Байчев е от екипа на Клиниката по гръдна хирургия към ВМА и един от лекарите, които всяка година участват активно в едномесечната кампания на лечебното заведение срещу рака на млечната жлеза. Фотосоите на проф. Байчев са част от неговия житейски път и емоционални преживявания. На събитието се проведе литературно четене, в което се включиха доц. Сергей Илиев и д-р Весела Димова. Те представиха свои стихосбирки, които отразяват  сблъска с реалността на медицинската професия. Събитието уважиха и проф. Цекомир Воденичаров, декан на ФОЗ, пациентски организации, представители на съсловните структури, синдикати и др.

 

„Може би  надсловът на днешното събитие - „Футурология в бяло”,  Ви звучи необичайно, но така най-кратко изразяваме същността на нашето начинание – български лекари представят свои творби на тема „Как виждам бъдещето на медицината”, пречупвайки погледа си през личната емоция“, коментира д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС.

 

Д-р Грозев подчерта значимостта на събитието в контекста на проблемите в здравеопазването, като апелира за повече позитивизъм към медицинското съсловие, защото освен лекари, те са хора, хуманни, с дълбока емоционалност, заслужаващи доверие и добро отношение.

„Днешното събитие бе „ храна за душата“, за всички нас, заети в сектора, които сме залисани в проблемите на системата и сме забравили да се наслаждаваме на малките, позитивни аспекти от живота“, допълни председателя на БЛС

По повод събитието, Български лекарски съюз издаде сборник „Дори мечтата стига“, в които са поместени всички разкази на участниците в събитието, техни стихосбирки и мили, отразяващи погледа към бъдещия път на медицината.

Коментари