Публикация

Близо 600 кандидат-студенти се явиха на последния предварителен изпит по химия в МУ - Плевен

Близо 600 кандидат-студенти се явиха на последния предварителен изпит по химия в МУ - Плевен

18 са пълните шестици по биология за специалностите «Медицина» и «Фармация»


В събота в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се проведе последният предварителен конкурсен изпит по химия за магистърските специалности «Медицина» и «Фармация». Изпитът е с продължителност 4 часа и протече в учебните зали на територията на Ректората, на Факултет «Фармация» и на Учебния корпус.

На 21 март 2018 г. приключи приемът на кандидатстудентски документи за явяване на предварителната изпитна сесия, като за поредна година зрелостниците имаха възможност да заявят желанието си за явяване на изпит по три начина – онлайн чрез сайта на университета, на място в Ректората и чрез кандидатстудентските бюра в цялата страна. Общо 778 кандидати са подали документи за явяване на предварителните изпити, от които най-много са предпочели електронното записване – 375; кандидатите, които са се записали на място, са 353, като само 50 са предпочели да кандидатстват чрез бюрата. На изпита по биология за магистърските програми на 25 март се явиха 601 зрелостници, а на втория конкурсен изпит по химия на 14 април ще се явят 598 кандидати.

Кандидат-студентите вече са проверили електронно или на място в Ректората резултатите си от първите два предварителни изпита по биология – за бакалавърските и за магистърските специалности на висшето училище. Тази година пълните шестици по биология са повече – 18 при 12 пълни отличници от миналата година. Най-голям е процентът на оценките добър и много добър – 33% или 197 от зрелостниците са получили четворки и 31% или 183 са изкарали петици. Процентът на слабите и средните оценки е по-нисък в сравнение с миналата година – 15% или 88 двойки и 11% или 68 тройки. На теста за бакалавърските специалности пълните отличници са също повече от миналата година – 26 пълни шестици. Слабите оценки са малко на брой – 5; средните – 25; добрите и много добрите – съответно 34 и 42, като най-много са отличните над 5.50 – 57 зрелостници.

Висшето училище в Плевен първо от медицинските университети в страната въведе провеждането на предварителни изпити, а от тази година специално за кандидатите за бакалавърските програми организира и първите изнесени изпити в Монтана и Видин. Целта на предварителните изпити е кандидатите не само да се адаптират и да проверят своите знания, но и да получат оценка, която е равностойна на тази от редовната изпитна сесия през м. юли. Зрелостниците имат право на няколко опции: да се явят само на една от изпитните сесии, или и на трите, като в класирането автоматично ще участват с най-високата получена оценка. Ако оценката от предварителните изпити ги удовлетворява и са решили да не се явяват на редовната изпитна сесия през юли, те задължително трябва да подадат документи за кандидатстване в периода 14 – 28 юни 2018 г., за да посочат желанията си за участие в класирането по специалности. Кандидатите за бакалавърските специалности могат да кандидатстват само с оценката по биология от държавен зрелостен изпит или с оценка от друга матура по избор, без да се явяват на изпит.

Редовните изпитни дати в МУ-Плевен са през м. юли 2018 г. – на 3 юли и на 10 юли съответно по биология и химия за специалностите «Медицина» и «Фармация», а тестът по биология за бакалавърските специалности е на 23 юли.

На сайта на висшето училище в раздел «Актуално Прием 2018» е поместена пълна информация за специалностите, по които МУ-Плевен осъществява прием за новата академична година; публикувани са програмите за конкурсните изпити след завършено средно и висше образование, датите на изпитите и актуализираният Правилник за прием на кандидат-студенти в МУ-Плевен. Чрез сайта всеки зрелостник може да подаде кандидат-студентски документи онлайн, да провери залата за явяване на изпит, както и получения резултат.  

 

Коментари