Публикация

Увеличени лимфни възли- кога трябва да се притесняваме

Лимфните възли нормално се групират в определени анатомични области по 10-15 на брой, като тяхната функция в голяма степен е защитна.


Такива области са шийната, подмишечната ямка и слабинната област. Това са достъпните за оглед и опипване области. Възлите реагират с нарастване при различни болестни дразнители от бактериално, токсично и туморно естество.

 

Нормално лимфните възли са с размери от 2 до 20 мм. При средно охранен индивид те не се опипват, тъй-като са покрити със слой подкожна мазнина. При прекалено слаби хора могат нормално да се опипат малки лимфни възли с размери до около 7-8 мм в посочените области.

 

По-младите индивиди по-лесно реагират на възпалителни дразнения с увеличение на лимфните възли, отколкото възрастните. Ето защо при по-млади индивиди увеличението на лимфните възли на първо място трябва да се тълкува като възпалително, а при по-възрастните като неопластично. Съществуват обаче и много изключения от това правило.

 

Огледа и опипването (палпацията) дават информация относно броя, плътността, големината, формата, подвижността и болезнеността на лимфните възли.

 

При възпалителен процес лимфният възел е мек до умерено плътен, според това дали се касае за остро или за хронично възпаление. Кожата над лимфният възел обикновено се зачервява само в по-тежки случаи. Възелът най-често е болезнен. Обикновено при внимателен преглед може да се открие възпалително огнище (фарингит, тонзилит, стоматит, заболяване на зъбите). Много често има температура и общо неразположение. След провеждане на антибиотично лечение такива възли постепенно намаляват по размери, намалява също и болката. Често това се използва като тест за определяне на естеството на увеличение на възлите.

 

След прекаран възпалителен процес се опипват нормално малки неболезнени при натиск, несраснали с околните тъкани, умерено твърди увеличени лимфни възли, които представляват ръбцов стадий на прекараното възпаление. Такива възли се срещат при почти всички хора.

 

При увеличение на единични лимфни възли винаги трябва да се изключи наличността на възможни метастази на скрит първичен тумор. Такива лимфни възли са много плътни и често могат да бъдат разпознати само по този белег. Те бавно нарастват и постепенно се засягат лимфните възли по съседство. Така се оформят постепенно конгломерати от лимфни възли. Важна особеност е, че тези възли не са болезнени.

 

Лимфните възли могат да бъдат първично засегнати от туморен процес, както е при лимфомите. Най-често имаме генерализирано увеличение на възлите в определена област, като пакети или в няколко области едновременно, например шийна медиастинална, слабинна област.

 

Много често само с преглед не може да се установи естеството на увеличение на лимфните възли. В такива случаи чрез биопсия по оперативен път се взима част или целия лимфен възел и се подлага на хистологично изследване. На такова изследване се подлагат особено плътните, не болезнени с тенденция към растеж лимфни възли, когато няма данни за възпалителен процес в съседство с тях.

Коментари