Публикация

Имунотерапия при инфекциозни заболявания

сп. МедикАрт, 2018, бр. 1, стр. 10-12


Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Имунотерапия при инфекциозни заболявания. МедикАрт, 2018, № 1, 10-12.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

17 април 2018

Прикачени файлове

pdf
MedicArt, 2018, 12(1), 10-12

Коментари