Публикация

Ректорът на МУ– Плевен проф. Славчо Томов е избран за член на УС на Съвета на ректорите

Ректорът на МУ– Плевен проф. Славчо Томов е избран за член на УС на Съвета на ректорите

На 13 април в София е проведено отчетно-изборно Общо събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в страната


 

На 13 април 2018 г. в София се проведе отчетно-изборно Общо събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в страната. Досегашният председател на Съвета на ректорите в България проф. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет в София, беше преизбран като председател за втори двегодишен мандат. 
На Общото събрание, освен избор на председател, беше представен и отчетът на мандата 2016 - 2018 г. Избрани бяха и нови органи на управление на Съвета на ректорите за следващите две години. Управителният съвет на Съвета на ректорите също беше преизбран, като за нов член беше избран проф. д-р Славчо Томов, ректор на Медицински университет - Плевен. Заместник-председатели на Съвета на ректорите са проф. Стати Статев, ректор на УНСС, и проф. Запрян Козлуджов, ректор на Пловдивския университет, а доц. Григорий Вазов е главен секретар. Членове на УС на Съвета на ректорите са също проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет, и проф. Станислав Семерджиев, ректор на НАТФИЗ.

Коментари