Публикация

САМО 4 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕЙНИНГА MEDICAL WRITING - ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ И ОЗТ

САМО 4 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕЙНИНГА MEDICAL WRITING - ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ И ОЗТ

Обучението ще се проведе на 31 май 2018 г., в Interperd - WTC, София


Трейнингът "Medical writing - изготвяне на досие на лекарствен продукт и ОЗТ" ще се проведе на 31 май 2018 г., в Интрепред - СТЦ, София, зала G3. Лектор на обучението ще бъде д-р Мира Павлович - Ганасция - дерматолог, експерт по лекарствени регулации и оценка на здравни технологии, с над 20 годишен опит. Тя е член на борда да директорите на Patient-Centred Outcomes Department, Université Paris-Diderot,  France и член на Консултативния съвет на  NDA. Лектор във факултета по фармация на университета в Лисабон. 

 

В рамките но обучението ще бъдат представени темите:

- подготовка на досие за разрешаване за употреба на лекарствен продукт в ЕМА

- подготовка на ОЗТ досие

- избор на популация от пациенти/насока на лечение

- избор на първична крайна цел

- избор на сравнителна терапия

 

Трейнингът ще се проведе с изключително малка група, поради естеството на обучението и необходимостта от индивидуална работа с всеки един участник . Към момента, все още има 4 свободни места за участие. 

Регистрационната форма е публикувана на интернет страницата на БАЛИ - www.badibg.org.

Отново там, може да бъде открита информация за още предстоящи обучения, които асоциацията ще проведе през настоящата година. 

Коментари