Публикация

XIX Конгрес на БАЕС и III конгрес на БНСД

XIX Конгрес на БАЕС и III конгрес на БНСД

Събитията са посветени на 105 год от рождението на д-р Маргарит Маргаритов, който има значим принос за развитието на българското стоматологично образование и преиздаването на неговата "Зъболекарска рентгенология" от 1946 г.


Българската Академия по Естетична Стоматология / БАЕС/ организира XIX Конгрес на БАЕС и III конгрес на Българското Научно Стоматологично Дружество /БНСД/. 

 

Двата конгреса си  поставят за цел да съберат на едно място стоматолози, които да обменят опит и познания в сферата на естетичната стоматология и ще се проведат на 21 април 2018 г. в парк-хотел „Витоша“, гр. София.

 

Програма на събитията:

 

9,00-9,30 Регистрация

 

9,30-9,40 Откриване на конгреса: за БАЕС – проф. Христо Кисов; за БНСД – доц. Арвед Лудвиг.

 

9,40-10,00 Д-р Маргарит Маргаритов преподавател незаслужено забравен въпреки значимият му принос за развитието на Българското Стоматологично Образование

 

10,00-11,00 Особености при имплантирането при пациенти над 60 години. Има ли възрастова граница за поставяне на импланти?– доц. АрведЛудвиг

 

11,00-11,15 Кафе пауза

 

11,15-12,00 Използване на екстрахираните зъби като автогенен костозаместващ материал в имплантологията – д-р Георги Александров, Мюнхен

 

12,00-12,45 Резорбируеми и нерезорбируеми костозаместители – предимства и недостатъци. Нови разработки – д-р Грегор Томас, Германия

 

12,45-13,15 Хибридни керамики – нова насока във възстановителната стоматология – проф. Герго Митов, Кремс, Австрия

 

13,15-14,30 Обяд

 

14,30-15,15 Естетика при пациенти с цели протези – проф. Игор Лебеденко, Москва

 

15,15-15,45 Техники за фиксиране на изцялокерамичните конструкции – проф. Христо Кисов

 

15,45-16,15 Предимства и недостатъци от използването на кофердам при адхезивното фиксиране – д-р Станислав Георгиев, София, ЦДМ „Проф. Кисов“ ООД

 

16,15-16,30 Кафе пауза

 

16,30-17,00 Циментите от фамилията Panavia за адхезивно фиксиране на различните типове керамики – проф. Христо Кисов

 

17,00-17,30 Нашият клиничен опит от използването на новата прескерамика Celtra Press – проф. Христо Кисов

 

17,30-18,00 Дискусия и закриване на конгреса.

 

#newevent #нюивент #БАЕС #БНСД

 

Повече информация: http://newevent.bg/#cbp=http://newevent.bg/events/279/xix-kongres-na-baes-i-iii-kongres-na-bnsd?s=1

Коментари