Публикация

МУ-Варна с нов партньор в Италия

МУ-Варна с нов партньор в Италия

По повод реализиране на новоподписания договор за обмен на студенти и преподаватели в областта на медицината


МУ-Варна с нов партньор в Италия

Представители на отдел „Международно сътрудничество" в МУ-Варна осъществиха работно посещение в университета в Падуа, Италия, в рамките на програма „Еразъм+". Основната цел на визитата бе уточняване на конкретните стъпки по реализиране на новоподписания договор за обмен на студенти и преподаватели в областта на медицината.

На срещите с д-р Джузепе Скарси - координатор по програма „Еразъм+" в областта на медицинските науки в университета в Падуа, и д-р Василена Цветкова – научен изследовател в Катедрата по хирургия, онкология и гастроентерология, бе направена презентация на Медицински университет – Варна и бяха обсъдени възможностите за разширяване обхвата на сътрудничеството и за насърчаване и оптимизиране на обмена на студенти, докторанти и преподаватели.

В програмата бяха включени още срещи с представители на отдела по международно сътрудничество и посещения в базите на университета и университетската болница.

В резултат на проведените дискусии бяха постигнати договорености за нови направления за развитие на партньорството – сключване на договор за двустранно академично сътрудничество за краткосрочни стажове на студенти и докторанти, ангажирани в конкретни научни проекти, както и обмен на студенти от специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Медицински лаборант" в рамките на програма „Еразъм+".

От приемащата институция предложиха съдействие и препоръки за включване на МУ-Варна като член на Европейската медицинска асоциация за трансфер на кредити (ECTS) и приеха поканата за участие в третото издание на Международния форум на партньорствата на МУ-Варна, който ще се проведе през месец октомври 2018 година.

Университетът в Падуа е един от най-старите и най-престижните в Европа. Създаден през 1222 година, в него са преподавали Петрарка и Галилей, а образованието си са получили личности като Данте и Коперник. Университетът разполага с най-старата оцеляла постоянна анатомична зала в Европа, която датира от 1595 г.

 

Коментари