Публикация

ХИРУРГИЧНА КОРЕКЦИЯ ПРИ КЛИНОДАКТИЛИЯ НА ПРЪСТИТЕ НА РЪКАТА

Научен доклад, изнесен по време на Конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“


Клинодактилията на пръстите на ръката се характеризира с:

  • Нарушен юмручен захват, поради малротация.
  • Труден синхрон между пръстите при боравене с клавиатури.

На оперативно лечение подлежат пръсти с клинодактилия над 20°, поради опасност от задълбочаване на функционалната неспособност.

 

Видът на лечението трябва да се съобразява с конкретната патоморфология и моментната възраст на пациента.

 

Хирургичното лечение може да бъде:

  • Епифизиотомия по Vikers,
  • Частична епифизна резекция,
  • Отваряща остеотомия плюскостен присадък,
  • Затваряща остеотомия.

Цялата презентация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи.

Прикачени файлове

pptx

Коментари