Публикация

Европейският форум по невросонология събра над 300 специалисти и студенти 

Oт ВМА участие в срещата взеха петима лекари, ръководени от акад. Екатерина Титянова


Медицински специалисти от Военномедицинската академия участваха в 23-ата среща на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, която се проведе в Прага (Чехия) в периода 13-16 април 2018 г.

Форумът бе открит от президента на дружеството проф. Клаудио Баракини (Италия)

В него взеха участие над 300 невролози, невросонолози, неврохирурзи, специализанти по неврология и студенти от 43 страни от Европа, САЩ, Азия, Северна и Южна Америка.

 

Българската невросонология бе представена от 9 участници

от които 5 невролози от Военномедицинската академия, ръководени от акад. Екатерина Титянова - ръководител на Клиника „Функционална диагностика на нервната система” на ВМА и президент на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. 
По нейно предложение бяха получени две стипендии от Европейското дружество, с които бяха спонсорирани М. Димчева (студентка от МФ на СУ „Св. Кл. Охридски”) и новозавършилата медицина д-р Н. Бекрийска.

 

Акад. Титянова представи два пленарни доклада, посветени на влиянието на 6-месечната домашна неврорехабилитация върху ефективността на мускулната помпа при болни с диабетна невропатия (Е. Титянова, Д. Любенова) и обзор върху терапевтичното приложение на високоинтензивния нискочестотен ултразвук в неврологията (HIFU).

 

В постерните сесии ВМА участва с две иновативни презентации

Те бяха посветени на нов метод за ултразвукова треморограма (Е. Титянова, С. Каракънева, Р. Димова, М. Петришка, Цв. Колева) и ултразвуково изобразяване на пинеалната жлеза в норма и патология (Цв. Колева, С. Каракънева, М. Димчева, Н. Бекрийска, Е. Титянова).

Програмата на форума включваше 8 обучителни курса, 67 постера и 96 лекции

Те бяха групирани в 10 сесии в различни области на медицината, в които се използва ултразвукова диагностика (съдова и несъдова). 

 

Представени бяха някои нови методи и модификации - Fusion Imaging, сонотромболиза, ултразвукова невронавигация по време на оперативни интервенции, ботокс терапия, употреба на контрастни вещества и др.

 

Следващият европейски форум по невросонология и мозъчна хемодинамика ще се проведе на 5-7 април 2019 г. в град Линц (Австрия).

 

На общата снимка отляво надясно: доц. И. Велчева (Панагюрище), д-р С. Папазова („Пирогов“), д-р Цв. Колева (ВМА), акад. Е. Титянова (ВМА), ас. д-р М. Димитрова (ВМА), д-р Соня Каракънева (ВМА), М. Димчева (студент), д-р Н. Бекрийска.

Коментари