Публикация

Новият стандарт по Образна диагностика залага на качеството и сигурността за пациентите

Новият стандарт по Образна диагностика залага на качеството и сигурността за пациентите

Основният документ, регламентиращ професионалния и материалния капацитет на отделенията по образна диагностика, както и процедурите за работа, е публикуван за обществено обсъждане


Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата си обновения

стандарт по образна диагностика за обществено обсъждане.

 

В документа (виж прикачения по-долу файл ) правят впечатление стриктните изисквания към апаратурата и оборудването, медицинските и техническите екипи и механизма на работата в отделенията по образна диагностика с оглед гарантиране на максимално високо качество и сигурност както за пациентите, така и за медицинските специалисти.

 

Стандартът, който предстои да бъде утвърден, посочва не само каква апаратура е необходима за диагностичните звена с различно ниво на компетентност, но и какви са задължителните инвестиции в поддръжка, профилактика и обновяване на техниката.

 

По отношение на персонала са заложени освен изисквания за съответен брой квалифицирани лекари, рентгенови лаборанти, медицински физици и техници, също и за периодично обучение на работещите в образната диагностика.

 

Основната цел на новия стандарт, изготвен от водещи български специалисти на базата на европейските и световните изисквания, е да се повиши качеството в образната диагностика при максимална сигурност за пациентите и персонала.

 

Според националния консултант по образна диагностика проф. Галина Кирова (на снимката) обновеният документ е основа за допълнително развитие на специалността и постигане на най-високите стандарти в тази област на медицината.

Прикачени файлове

pdf

Коментари

Петър  Галев
19 апр 2018 16:35

Крайно време е да се сложи ред в това кой, къде и с каква апаратура ни изследва, защото съвсем не е достатъчно "да си направиш" високотехнологично изследване. Важно е каква е квалификацията на лекаря и лаборанта, кога и как е поддържан апаратът, спазени ли са всички изисквания за качество и сигурност.