Публикация

Д-Р НИКОЛАЙ УВАЛИЕВ: ПОКРИЛИ СМЕ НАПЪЛНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

„Като част от специфична ни работа и в операционната и в интензивното отделение аз и моят екип и колегите кардиохирурзи бяхме първите в България, които въведохме някои основни методи и практики в областта на кардиохирургията с минимално използване на кръв и биопродукти."


„Много или малко са седем години за една болница? От дистанцията на годините си давам сметка, че тези, които започнахме като ядро  не само в интензивното отделение, но и в кардиохирургията и кардиологията, продължаваме да сме тук. Това че, дойдохме от най-добрите софийски болници и останахме, говори за това, че сме удовлетворени от постигнатото.

 

За себе си мога да кажа, че още след петата година се чувствам  спокоен и  щастлив, че изградихме сериозен екип, че нещата вече са рутина и стават в пъти по-лесно, отколкото в началото” – казва д-р Николай Увалиев, анестезиолог и завеждащ отделението по интензивно лечение в „Аджибадем Сити Клиник Бургас”, специализираната болница по кардиохирургия и кардиология, единствена в цяла югоизточна България.

 

„Нашата работа е доста напрегната, свързана е с физически и емоционален стрес - през тези години 14 хиляди пациенти са преминали през стационара, извършени са  близо 12 хиляди ангиопроцедури, над 2 300 са кардиохирургичните операции. За нас като реаниматори и анестезиолози важи правилото, че се включваме обикновено в най-критичните състояния, при пациенти, които идват от спешната помощ или от други лечебни заведения. Нашата първа   и основна задача е да осигурим и  да поддържаме адекватни жизнените функции на болния.

В операционната - да осигурим адекватно обезболяване - пациентът да се чувства комфортно, да спи през цялото време, да няма спомен за процедурата. Много пациенти, като се събудят питат, наистина ли свърши операцията, защото ние нищо не разбрахме.”

 

„Като част от специфична ни  работа и в операционната и в интензивното отделение аз и моят екип  и колегите кардиохирурзи бяхме първите в България, които въведохме някои основни методи и практики  в областта на кардиохирургията с минимално използване на кръв и биопродукти.

 

На първо място имаме сериозни достижения в областта на сърдечната хирургия без използване на биопродукти. Имаме  напълно съпоставими с добрите европейски стандарти, практики -  на под 50 % от пациентите, които постъпват за сърдечна операция, им се налага да им бъде прелят някакъв биопродукт - подчертава д-р Увалиев.

 

Обикновено анемията при сърдечно оперираните е сериозен проблем, но ние имаме общо виждане с кардиохирурзите, затова резултатите са налице. В „Аджибадем Сити Клиник Бургас” за първи път в България започнахме да използваме  специфичен медикамент - инхибитор на фибронолизата и от нас това започна да става практика и в други болници, не само в областта на кардиохирургията, но и в  големите ортопедични болници.

 

По отношение на очистващите кръвта методи, свързани и с острата бъбречна недостатъчност и със септичните състояния, използваме най-съвременните методи и отново бяхме пионери в страната в прилагането на определени филтри, с които постигнахме много добри резултати и с които спасихме доста хора.

 

Използването на цитратната антикоагулация при хемофилтрацията ни дава предимство в острия следоперативен период, когато пациентът е рисков за кървене. За първи път в България в бившия кардио център "Понтика", настояща „Аджибадем Сити Клиник Бургас” бе  приложен методът за цитратна антикоагулация при болен, подложен на продължителна вено-венозна хемодиализа.

 

Острата бъбречна недостатъчност е сериозен медицински проблем, свързан с много рискове за пациентите. Като част от коплексното и най-съвременно  лечение на критично болни, за първи път у нас започнахме рутинно използване на сорбенти (филтри) за цитокини и ендотоксини.

 

Миналата година започнахме използването на машината за екстракорпорална мембранна оксигинация/ЕКМО/ при най-тежките състояния на кардиогенен шок. Това затваря кръгът - имаме на разположение всички най-съвременни методи, апаратура и медикаменти за  възстановяване и  поддържане на жизнените функции.Съвсем откровено мога да кажа, че сме покрили напълно европейските стандарти.”

Коментари