Публикация

Конференция„Рак на белия дроб – ранна диагноза и доказателства за скрининг“

Конференция„Рак на белия дроб – ранна диагноза и доказателства за скрининг“

София, хотел Рамада - 22-23 април 2018г.


Остава един ден до Международна таконференция за проследяване на рака на белия дроб - „Рак на белия дроб – ранна диагноза и доказателства за скрининг“ (22-23 април), която ще се проведе в София, по времето, когато България е Председател на Европейския Съвет.

Конференцията се организира от националната организация – Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/, в сътрудничество с базирания в Брюксел Европейски Алианс за Персонализирана Медицина /ЕАПМ/.

 

ПРОГРАМА

 

НЕДЕЛЯ, 22-РИ АПРИЛ
18.00 Посрещане „Добре дошли в София“
Начало на конференцията:
Добре дошли в България:
◆ Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина-БАППМ
◆ Г-н Денис Хорган, Изпълнителен директор на Eвропейски Aлианс за Персонализирана Медицина - EAПМ
◆ Г-жа Мая Манолова, Омбудсман на България
19.00 Официална вечеря на Българското председателство, лектори и спонсори
Скрининг и ранна диагноза – Доказателствата
Европа търси модели за предсказване на риска, за идентифициране на пациенти, подходящи за скрининг, както и за определяне броя на скрининговите изследвания годишно. Европейското Дружество по Белодробни заболявания и Европейското Дружество по Радиология също препоръчват скрининг за рак на белия дроб при следните обстоятелства: „Изчерпателни, лонгитудинални програми, в рамките на клинични изпитвания, или в рутинната клинична практика в сертифицирани мултидисциплинарни медицински центрове“. Има данни, че вече съществуват добре структурирани, правилно насочени демостративни програми, които биха могли да бъдат приложени незабавно.
Председател: д-р Станимир Хасърджиев –Генерален секретар „Patient Access Partnership“, Председател на НПО
◆ Андрей Ковачев, Евродепутат Герб/ЕНП, България
◆ Матис Удкерк, Научен директор на център по образна диагностика, Холандия
◆ Себастиан Шмид, „Сименс хелтиниърс“

ПОНЕДЕЛНИК, 23-ТИ АПРИЛ
08.00–09.00 Регистрация
09.00 „Добре дошли“:
◆ Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина – БАППМ
◆ Г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на София, България
◆ Денис Хорган, Изпълнителен, директор на Европейски Алианс за Персонализирана Медицина-ЕАПМ
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ: ПОЛИТИКАТА СРЕЩА НАУКАТА – НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ
Най-малкото е изненадващо, че за най-смъртоносния от всички видове рак, все още няма приети ясни Насоки за скрининг, или общоприети скринингови програми.
Отдавна, през декември 2003 г. министрите на здравеопазването от Европейския Съюз, приеха единодушно Препоръки за скрининг за злокачествени заболявия, в които се отбелязва тежестта на болестта рак и доказателствата за ефективността на скрининга за рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на дебелото черво, за намаляване на тежестта на тези заболявания.
Към настоящия момент, от Европейската Комисия вече са публикувани актуализирани и допълнени Насоки за скрининг за рак на гърдата и рак на шийката на матката. Подготвят се и изчерпателни Европейски Насоки за осигуряване на качеството на скрининга за рак на дебелото черво. В продължение на близо 15 години, в Европейския Съюз заболеваемостта и смъртността от злокачествени заболявания все още значително варират в различните страни и представляват най-голямата тежест за здравето. Често това ги разделя на големи и малки държави, по-богати и по-бедни нации.
ЕАПМ и БАППМ непрестанно призовават за предприемане на конкретни стъпки на Европейско ниво и на национално ниво от страните-членки, тъй като по-малко от половината изследвания, проведени като част от скрининговите програми, отговарят на изискванията на оригиналните Насоки.
Не бива да позволяваме това да се случи с рака на белия дроб
Председател на заседанието: Мариус Геанта, Президент Център за иновации в медицината, Румъния
09.15 Програмни изказвания
◆ Олег Петков, Заместник-министър на българското председателство на ЕС
◆ Киаран Никол, Научен център Ispra, Европейска Комисия.
09.45 Призив за действие за скрининг за рак на белия дроб
◆ Д-р Джулия Веронези, Humanitas Research Hospital, Милано
10.15 Потенциал на националния скрининг за рак на белия дроб
◆ Хари де Конинг, Катедра по Обществено здраве, Еразмус MC, Ротердам, Холандия
10.30 Цялостно геномно профилиране в диагностиката на рака на белия дроб
◆ Д-р Абед Агбариа, Началник на Онкологичен център „Асута“, Тел Авив, Израел
10.45 Да направим иновациите реалност за пациентите
◆ Шербан Георгиу, Вицепрезидент за клинична онкология GMed, АстраЗенека
11.00 Можем ли да го осъществим?
◆ Д-р Лъчезар Иванов, Заместник-председател на Комисията по здравеопазване, Народно събрание, България
Въпроси и отговори
11.15–11.30 Кафе-пауза
11.30–13.00 Сесия 1: Скрининг за рак на белия дроб: добавена стойност за обществото
По-ранната диагноза и по-ранното лечение имат много предимства, между които и финансови. Цената е основен проблем. Има много ключови въпроси за икономическата ефективност на новите и дори на съществуващите терапии. По-добрата диагностика би намалила финансовата тежест за здравните системи по два начина.
Първо, има възможност за по-превантивен подход, в който генните технологии ще са водещи в определяне на вероятността определен индивид да се разболее от дадено заболяване, както и за евентуалния ход на заболяването. Това насърчава ранната интервенция.
Второ, ефикасно лечение означава, пациентите по-малко да се нуждаят от хоспитализации, да могат да продължат да работят повече и да допринасят за развитието на икономиката.
Председател на заседанието: Денис Хорган, Изпълнителен Директор на ЕАПМ
11.30 Позиция на ЕС за скрининга за рак на белия дроб
◆ Д-р Джулия Веронези, Humanitas Research Hospital, Милано, Италия
11.50 Спешна нужда от скрининг
◆ Доц. Димитър Калев, Ръководител медицинска онкология и лъчелечение, СБАЛОЗ „Марко Марков“, Варна, България
12.10 Структурирано сътрудничество между здравните системи: Роля на Насоките за скрининг
◆ Тит Албрехт, Институт по обществено здраве, Словения
◆ Д-р Галинка Павлова, Заместник-председател на БЛС
Въпроси и отговори
12.45–13.45 Обяд
13.45–14.45 Сесия 2: Европейски Насоки за скрининг за рак на дебелото черво, рак на гърдата и рак на шийката на матката – Ползите за обществото
Една от целите на конференцията е да предизвика приемането на препоръка от Европейския Съвет за изготвяне на Насоки за скрининг за рак на белия дроб от експертна група.
В този процес ще бъдат взети пред вид всички „за“ и „против“ на скриниговите програми за други заболявания, включително тези за рак на гърдата, рак на дебелото черво и рак на шийката на матката.
Председател на заседанието: Денис Хорган
13.45–14.05 Сравнителен преглед на скрининговите програми в България:
◆ Проф. Здравка Валерианова, УСБАЛО, София, България
Въпроси и отговори
14.05–14.25 Скринингът от гледна точка на пациента
◆ Д-р Станимир Хасърджиев, Генерален секретар на
Patient Access Partnership
Въпроси и отговори
14.45–15.05 Носи ли скринингът за рак на белия дроб добавена стойност?
◆ Себастиян Шмидт, „Сименс хелтиниърс“
15.05–15.20 Въпроси и отговори
15.20–15.45 Кафе-пауза
15.45–16.45 Заключителна сесия: Да повишим качеството чрез скрининг за рак на белия дроб – следващи стъпки
Резултатите както в Европа, така и в САЩ силно подкрепят тезата, че скринингът за рак на белия дроб работи. Вече има солидни доказателства, въпреки, че продължават дебатите за най-добрия начин за прилагане на такъв тип скрининг и как най-точно да се оцени икономическата му ефективност.
Насоките биха спомогнали да се оптимизират разходите, в резултат от повишената ефективност на методологията на скрининга, както и на самите програми.
Насоките са необходими, за да помогнат страните-членки да въведат гарантиращи качеството програми за ранна диагностика на рака на белия дроб, вероятно на базата на разширено публично-частно партньорство.
Председатели на заседанието: Д-р Джулия Веронези, Humanitas Research Hospital, Милано, Италия,
Д-р Жасмина Коева, Председател на БАППМ
Подкрепа от Европейския Парламент:
Алоис Петерле, Евродепутат, бивш министър-председател на Словения
Изявления от Европейския Парламент в подкрепа:
Сирпа Пиетиканен, Евродепутат, Финландия; Карин Каденбах, Евродепутат, Австрия; Сирпа Пиетиканен, Евродепутат, Финландия; Шон Кели, Евродепутат, Ирландия; Петер Лиизе, Евродепутат, Германия; Данута Хюбнер, Евродепутат, Полша
Дискусия с участието на:
◆ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването, България
◆ Проф. д-р Марцин Чех, дм, Заместник-държавен секретар, министерство на здравеопазването, Полша
◆ Сорина Пинтеа, Министър на здравеопазването, Румъния
16.45–17.00 Заключение:
Приемане на политически документ, с призив към Европейската Комисия за сформиране на експертна група за разработване на Насоки за скрининг за рак на белия дроб

#newevent #нюивент #CONFERENCE #EAPM #БАППМ

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари