Публикация

Психично-здравни аспекти на плана за действие за изпълнение на НС за дългосрочна грижа 2018-2021г.

Презентация, изнесена по време на Научна конференция с международно участие на сдружение „Колегиум частна психиатрия“ и НЦОЗА


През 2014 г. Правителството на Република България прие Национална стратегия (НС) за дългосрочна грижа. Тя е насочена към създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания.

 

Една от основните цели е изграждане на мрежа от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, която да осигури възможност за подготовка и извеждане на възрастните хора и хората с увреждания от специализираните институции.

 

В момента около 11 000 възрастни хора и хора с увреждания живеят в 161 специализирани институции за предоставяне на социални услуги. 3 600 души чакат за настаняване от тях 2 200 с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция.  750 лица с психични разстройства умствена изостаналост и деменция чакат за настаняване в социални услуги в общността от резидентен тип. 240 са трайно настанени в държавни психиатрични болници поради невъзможност да бъдат изписани. От тях 82 % са с шизофрения 7 %  с умствена изостаналост и по 3 % с биполярно афективно разстройство и деменции.

 

Най-слабо са развити мрежите от услуги за лица с психични разстройства. Почти напълно отсъстват услуги за хора с различни форми на деменция.

 

Планира се закриване в следващите 20 години на всички функционално остарели и неотговарящи на актуалните потребности на целевите групи специализирани институции за възрастни хора и хора с увреждания.

 

Какво се още планира, за да бъдат подобрени грижата за тези хора, можете да видите презентацията, прикачена под ключовите думи.

Прикачени файлове

pptx

Коментари