Публикация

Рационално ли се разпределят парите в здравеопазването

Липсата на електронна система не позволява пълна прозрачност на разходите в различните направления


За качествен анализ на разходите за лекарства институциите трябва да представят пакет от данни, които следва да са публични. В момента обаче експертите са принудени да работят с откъслечни цифри и факти, които не са достатъчни, за да се очертае пълната картина.

 

Рационално ли се разпределят парите за здраве у нас, коментира във видео за CredoWeb икономическият анализатор Аркади Шарков от ЕКИП - Експертен клуб за икономика и политика. 

Коментари