Публикация

Студенти и преподаватели от МУ-Варна представиха свои разработки на конгрес в Полша

Студенти и преподаватели от МУ-Варна представиха свои разработки на конгрес в Полша

Световен конгрес по остеопороза, остеоартрит и мускулно-скелетни болести, който се проведе в град Краков, Полша


Студенти и преподаватели от МУ-Варна представиха свои разработки на конгрес в Полша

В периода 19-22 април 2018 г. преподаватели от Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия към Факултета по медицина на МУ-Варна и студенти по дентална медицина представиха свои разработки на Световен конгрес по остеопороза, остеоартрит и мускулно-скелетни болести, който се проведе в град Краков, Полша.

На конгреса бяха представени новостите и напредъкът на медицината в областта на костния метаболизъм и патология, както и стратегиите и възможности в превенцията, диагностиката и лечението.

Разработките на студентите по дентална медицина Атанас Кузманов и Василена Кузманова бяха свързани с ефекта на естрогенния дефицит върху пародонталните тъкани в овариектомия-индуциран модел на постменопаузална остеопороза при опитни животни.

Коментари