Публикация

"Доплерова сонография по време на бременността"

"Доплерова сонография по време на бременността"

ВИДЕО


Вижте репортажа от проведения двудневен курс в МБАЛ"Надежда" "Доплерова сонография по време на бременността" на 21-22 април 2018 г. 

 

Коментари