Публикация

Светила в медицината участват в Модерното училище по Акушерство и гинекология в Плевен

Светила в медицината участват в Модерното училище по Акушерство и гинекология в Плевен

Училището се организира от студенти медици и е под патронажа на ректора на МУ-Плевен, проф. д-р Славчо Томов


 

Асоциация на студентите медици в България – Плевен (АСМБ-Плевен), със съдействието на Студентски Съвет при Медицински Университет – Плевен, под патронажа на Ректора на Медицински Университет - Плевен проф.д-р Славчо Томов, д.м.н.,оранизират за  петта поредна година "МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ".

Над 100  са регистрираните студенти и млади лекари, които участват в училището, което се провежда в МУ-Плевен от 27 до 29 април. 

Основна тема на събитието е профилактиката, диагностиката, методите на лечение на заболяванията на женската полова система и млечна жлеза, бременност и съпътстващите възможни усложнения, фетална хирургия, както и мултидисциплинарните подходи за свързаните с тях проблеми. В този контекст, за участващите студенти, специализанти, докторанти, млади лекари и акушерки ще бъде изключително полезно да се запознаят с най-съвременните методи и иновации. Събитието цели да обогати медицинските познания на бъдещите лекари и акушерки, допълвайки обучението им по теми и въпроси, които не са застъпени в учебната програма, за най-модерните начини на лечение. Студенти, акушерки и млади лекари ще имат възможността да представят и свои научни разработки по време на специални сесии чрез презентация. 

Коментари