Публикация

МЮЛЕРОВ ПАПИЛОМ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ

МЮЛЕРОВ ПАПИЛОМ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ

Енчева Л., Д. Стратева, Ч. Цветков, Й. Йорданов, М. Николова, И. Илиев УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен Клиника по онкогинекология


 

Въведение Мюлеровият папилом е рядък доброкачествен тумор, който се среща предимно в детска възраст и изключително рядко в репродуктивната. Произлиза от Мюлеровия епител и се локализира предимно в горната трета на влагалището и маточната шийка. Материали и методи Представяме на Вашето внимание 39 годишна пациентка, на която е извършена хистеректомия по повод Ca colli uteri in situ и миома на матката. Шест месеца след оперативната интервенция болната е с оплаквания от интермитентно слузно-кръвенисто вагинално течение и диспареуния. След извършения клиничен преглед се установява туморна формация изхождаща от влагалищния чукан с папиларна структура и размери 2/1,5 см. Туморната формация се отстрани и резултатът от трайния хистологичен препарат показа наличието на полипоидно-папиларна формация с характеристиката на Мюлеров папилом. Пациентката беше проследена и на 4 -ти месец от ексцизията не се установяват клинични, колпоскопски и цитологични данни за рецидив на тумора. Заключение В достъпната литература няма описан конкретен рисков фактор за поява на тумори с парамезонефричен произход. Тези тумори имат склонност към чести рецидиви и обикновено не малигнизират, но има описани случаи на преход в гранична малигненост. Необходима е тотална ексцизия на туморната формация и проследяване на пациентките.

Коментари