Публикация

Над 700 пациенти с ХИВ могат да останат без животоспасяващи лекарства

КЗК да проведе спешно заседание, настояват организации


Националната пациентска организация, в качеството си на национално представителна организация на пациентите в Република България, фондация „И“ и сдружение „Здраве без граници“ – в качеството им на организации, предоставящи пряка подкрепа на хора, живеещи с ХИВ, се обърнаха с писмо към председателя на Комисията за защита на конкуренцията с молба за спешно разглеждане на жалби, депозирани в комисията, относно търг за лекарства за хора, живеещи с ХИВ.

КЗК е образувала две производства 

срещу решение № РД-11-99/02.04.2018 на МЗ за доставка на лекарствени продукти за 2018 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост“. 

Две фармацевтични компании обжалват решението на МЗ

Обжалваните позиции са свързани с доставката на медикаменти, които са изключително важни и необходими за пациентите – носители на ХИВ. 

 

„Хората, живеещи с ХИВ, приемат медикаментите си всекидневно, като пропускането на прием създава реалната опасност за резистентност към терапията, както и може да доведе до развиването на вируса и достигането до СПИН“, посочват в писмото трите организации. 
Доказано е, че хората, живеещи с ХИВ, приемащи редовно, всекидневно, своята терапия, не развиват СПИН, както и не могат да предадат вируса на друг, дори в случаи на риск, допълват експертите.

 

Повече от 700 хора с ХИВ са застрашени от това да развият усложнения, ако спрат лечението си

За това алармират пациентските организации.

 

„За нас е изключително притеснителен фактът, че към момента на обжалването е налице опасност лекарствените форми, за които е налице обжалване, да бъде изчерпани от аптеките в инфекциозните отделения“, пишат в писмото трите организации. 

 

Те настояват Комисията за защита на конкуренцията да проведе спешно заседание, на което да обсъди казуса и да вземе решение, като така да се съкрати процедурата и да се намали опасността пациенти да останат без антиретровирусна терапия. В писмото си трите организации посочват, че не заемат страна в търговския спор, но настояват за бърза реакция в интерес на пациентите.

 

Писмото е изпратено и до здравния министър Кирил Ананиев, председателя на здравната комисия в Народното събрание д-р Даниела Дариткова и омбудсмана Мая Манолова.

Коментари