Публикация

Фондът за лечение на деца отпуска средства за 15 малки пациенти


Общественият съвет към център „Фонд за лечение на деца” е разгледал нови 15 молби.

12 от децата ще се лекуват в чужбина, за три е осигурена терапия у нас, съобщи Министерството на здравеопазването.

Фондът ще финансира лечението на шест малки пациенти. За Германия и Франция заминават две деца с вродени аномалии. Дете с ортопедично заболяване ще се лекува във Франция, а друго дете с неврологично заболяване – в Италия. Две деца с ортопедични заболявания ще бъдат подпомогнати при лечението им в България.

Пет деца са одобрени от фонда за финансиране на следващ етап от провеждано лечение. За Германия ще пътуват две бебета –  с онкологично и очно заболяване, както и други две деца с неврологични заболявания. Във Великобритания ще бъде лекувано дете с чернодробно заболяване. 

Фондът ще дофинансира лечението на 4 деца. За Германия заминава дете за лечение след бъбречна трансплантация. Две деца с онкологични заболявания ще се лекуват във Франция и Германия. За едно дете е осигурена терапия в България. 

По молбата на едно дете фондът е поискал съдействие от организацията „Спаси, дари на…” за набиране на необходимите средства. Това се е наложило поради факта, че досега трикратно са отпускани средства за лечение, които възлизат общо на 146 154 евро. За други две от децата Общественият съвет към фонда е решил да се изиска допълнително становище от съответните специалисти.
 
Сумата по одобрените 15 молби е в размер на 356 376 лева.

От началото на 2010 г. заявленията за организационно и финансово подпомагане на лечението и диагностиката на деца, които Общественият съвет на фонда е утвърдил, са вече 108.

Коментари