Публикация

Инфекциите като причина за неясно фебрилно състояние

4-ти Национален симпозиум на Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология към МУ-Пловдив „Внесени и автохтонни екзотични инфекциозни и паразитни болести. HIV/AIDS и ко-инфекции.”


Баймакова М, Плочев К, Попов Г, Михайлова-Гарнизова Р, Ковальова В, Попал-Димитрова Ш, Андонова Р. Инфекциите като причина за неясно фебрилно състояние. 4-ти Национален симпозиум на Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология към МУ-Пловдив „Внесени и автохтонни екзотични инфекциозни и паразитни болести. HIV/AIDS и ко-инфекции.”, 03-05 юни 2016, Цигов Чарк, България. – Сборник научни трудове, 2016, 12-28.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 май 2018

Прикачени файлове

pdf
ID & FUO

Коментари