Публикация

СЗО ще се бори с изтичането на медици от бедните страни


На годишната си сесия Световната здравна организация прие Кодекс на кадровата политика. Според правилата му страните-членки ще предприемат мерки за ограничаване на изтичането на кадри от 60 страни в света.

Паралелно с това СЗО ще окаже помощ за обучение на медицински специалисти в тези държави. Според данни на организацията в страните с най-висока детска смъртност /основно в Централна и Южна Африка/ работят само 3% от всички медици в света, които наброяват около 60 млн.

СЗО подчертава, че заради повишаването на средната продължителност на живота и растящата потребност от медицински кадри в развитите страни, те привличат все по-активно специалисти от бедните държави. Най-много чужди кадри са наети в САЩ, Канада, Австралия, Великобритания и Нова Зеландия.

 

Коментари