Публикация

МУ Пловдив посрещна гости по случай Световния ден за безопасност при работа

Медицински университет – Пловдив посрещна над 40 представители от Клуба по безопасност и здраве в гр. Пловдив по случай 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа.


Проф. д-р Стефан Костянев поздрави гостите и разкри формулата на успеха на МУ – Пловдив в областта на безопасните условия на труд: „Това са чудесната работа в екип, превенция и синхронизираните действия във всички насоки. Университетът осигурява необходимите четири условия за безопасна работа – ресурси, пари, желание и подкрепа от ръководството“.

 

Изключително интересно за гостите бе запознаването с дейността на Медицинския симулационен тренировъчен център към МУ – Пловдив. Той е единственият в България и един от най-добрите в Европа. В него се обучават както студенти, така и лекари от различни специалности – интернисти, пулмолози, кардиолози, гастроентеролози, ревматолози, анестезиолози, токсиколози, невролози, хирурзи, неврохирурзи, съдови хирурзи, ортопеди, АГ-специалисти, педиатри и много други.

 

Приветствия към присъстващите поднесоха и г-н Атанас Чернаев, Директор на Дирекция Инспекция по труда – Пловдив, и г-н Александър Загоров – Конфедерален секретар на КТ Подкрепа. Г-жа Благовеста Карова от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” поднесе на проф. Костянев картина от конкурс за детска рисунка на тема: „Деца помагат на деца“.

 

Неслучайно тази година специалистите в сферата на здравословните и безопасни условия на труд в регион Пловдив се събраха в МУ – Пловдив за обмен на добри практики.
В Университета вече шеста година няма регистрирани трудови злополуки и професионални болести. През 2018 висшето учебно заведение бе удостоено с три значими награди:


1. Първо място в категория група 3 – Големи предприятия
2. Второ място в категорията за инвестиции от Конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“ за 2017 г., организиран от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” със съдействието на ИА „Главна инспекция по труда“.
3. Награда „Прометея“ за ръководител със съществен принос за хуманизация на работната среда и опазване здравето на хората за 2018 г. на КНСБ.

 

МУ – Пловдив ще продължава да работи със същия ентусиазъм и професионализъм за надграждане на постигнатото досега.

Коментари