Публикация

Преаксиална полидактилия

Научен доклад, изнесен по време на Конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“


Преаксиалната полидактилия (ПАПД) или т.нар. „двоен палец“ е вродена аномалия, създаваща значителни функционални и козметични проблеми на пациентите. От 1997 до 2017 г. екипът на Клиниката по хирургия на ръката на УБАЛСМ “Пирогов”  е оперирал и проследил 17 души с това заболяване.

Има няколко различни мнения по отношение възрастта, на която трябва да се извършва операцията. Част от научните среди твърдят, че интервенцията трябва да се прави между 6 месеца и 5-годишна възраст. Други - от 1 г. до появата на върхов захват. 

До 1970 г. се извършваше ампутация на аберентния палец. За съжаление това водеше до лоша функционалност на пръста, въпреки добрия козметичен ефект.

В наши дни при тази аномалия се прави операция,

според типа по Wassel, като целта е възстановяване на нормалната анатомия от радиалната страна на палеца, стабилността и силата му. Благодарение на микрохирургията и ранната интервенция се постигат добри резултати.

Цялата презентация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи.

Прикачени файлове

pdf
Преаксиална полидактилия

Коментари