Публикация

Как CredoWeb защитава личните ви данни

Какво печели потребителят от възможността сам да управлява достъпността до данните си


Много хора в последните седмици получиха на електронните си пощи или чрез sms съобщения за GDPR/ОРЗД.

Какво е GDPR и как засяга обикновения човек?

Всъщност зад тази кратичка абревиатура се крие Регламент (EС) 2016/679. General data protection regulation/ Общ регламент за защита на личните данни. Този регламент беше приет от Европейския парламент на 27 април 2016 година и ще влезе в сила от 25 май 2018 г. Той има за цел да защити физическите лица в целия ЕС във връзка с обработването на личните им данни и относно свободното движение на такива данни. 

С влизането в сила на GDPR:

 • гражданите на Европейския съюз (ЕС) ще могат да контролират по-добре своите лични данни;
 • бизнесът ще намали бюрократичните процедури благодарение на уеднаквените правила;
 • ще се повиши доверието на потребителите чрез гарантирането на техните права и сигурност.

Вижте как CredoWeb гарантира сигурността на вашите данни

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е част от пакета с реформи за защита на данните на ЕС. Той касае всяка една организация, всяка една фирма и публичен орган в рамките на ЕС, които обработват лични данни на физически лица. CredoWeb не прави изключение. 

Какво са лични данни според новия регламент

Изискванията на GDPR разширяват обхвата на понятието "лични данни", като обхващат типове данни, които насочват към конкретно физическо лице, гражданин на Европейския съюз. Това са:

 • пълно име - в CredoWeb вие фигурирате с истинското си име, защото платформата гарантира чиста среда, в която присъстват реални хора.
 • номер на лична карта - CredoWeb не събира подобна информация.  
 • данни за местоположение/местожителство - CredoWeb изисква да посочите местоположение, за да може да ви предостави по-добри услуги.
 • IP адреси, cookies - предвид фактa, че CredoWeb е онлайн платформа, това е информация, която е необходима.
 • медицински, финансови, физически, генетични, културни, социални и икономически данни - това е информация, която всеки може да споделя по желание.
 • email - валиден имейл е необходим атрибут за достъп в системата на CredoWeb.

CredoWeb, както и всички фирми, предприятия, независимо дали дейността им се извършва офлайн, онлайн или офлайн/онлайн ще трябва

да получи съгласието на своите потребители за събирането и обработката на личните им данни - включително данни като имейл и адрес, или комбинация от данни. Това означава, че всички граждани ще получат съобщение от институции, организации, доставчици на услуги - комунални и други, структури, онлайн платформи, с които имат някакво взаимодействие, да приемат съгласието за употреба, администриране и съхранение на личните им данни. CredoWeb също иска съгласието на своите потребители по начин, който Регламентът изисква.

 

От своя страна платформата, като администратор на тези данни, има задължението да защитава предоставената информация чрез мерки за сигурност - криптиране, DLP решения, антивирусен софтуер. CredoWeb е обезпечил технологично сигурността на данните, които потребителите на системата предоставят. Нивото на защита е в съответствие с новите изисквания.

Какво трябва да направи всеки по отношение на новия регламент

 • когато получи информация за GDPR, да не я пренебрегва, а да се запознае с нея. - CredoWeb ще ви изпрати напомнящи имейли, а при влизане в системата имате възможност да видите и приемете съгласието в съответствие с GDPR.
 • да има предвид, че всичко това е за по-добра защита на споделените от него данни. - CredoWeb гарантира сигурността на вашите данни според вашата информация.
 • да отбележи своите желания в съответствие на видовете услуги, които е заявил -
  защита на лични данни профил GDPR
  От профила си в CredoWeb имате възможност да 
  управлявате предпочитанията си по всяко време 
  CredoWeb ви дава възможност да изберете как и какви точно услуги да ви предоставяме.
 • да проверява редовно настройките на профила си, където ще може динамично да променя предпочитанията си - в CredoWeb имате възможност детайлно да настроите своите предпочитания, без лимит на брой промени.
 • ако срещне затруднения, да не се колебае да потърси консултация - екипът на CredoWeb винаги е на разположение за въпроси и разяснения.

Новият регламент предпазва потребителите

давайки им повече права и възможност сами да контролират данните, които предоставят, и начина, по който се използват. Затова всеки един гражданин от ЕС не бива да пренебрегва съобщенията, които ще получи за новия GDPR регламент, а да се запознае и отбележи своите предпочитания. Разбира се, те могат да бъдат коригирани по всяко време от него самия според новите му желания. В случай, че реши да ги пренебрегне, може да се окаже в позиция на прекъснати услуги или в ограничени такива.

 

 

Коментари