Публикация

500 ХАЙФУ пациенти са лекувани с фокусирана ултразвукова хирургия в Плевен

500 ХАЙФУ пациенти са лекувани с фокусирана ултразвукова хирургия в Плевен

При злокачествените заболявания ХАЙФУ има възможността да „унищожи“ или „стопи“ частично тумори, които не са достъпни за стандартната хирургична техника, като по този начин подпомага системната таргетна или химиотерапия, имунотерапията и др.


 

Общо 500 пациенти са били подложени на лечение с неинвазивната технология - фокусирана ултразвукова хирургия в ХАЙФУ Център „Света Марина“ – Плевен за 5-годишен период от края на 2012 г. до сега. Това сочат официалните данни, обобщени от екипа на доц. д-р Добромир Димитров, медицински управител на ХАЙФУ Центъра, и зам.-декан на Факултет „Медицина“ при МУ-Плевен. От тях с доброкачествени заболявания общо 394 са били с поставена диагноза миома на матката, 26 - с фиброаденоми на млечната жлеза и заболявания на външните женски гениталии, 50 пациенти са били лекувани с рак на панкреса (в съчетание с химиотерапия), 7 - със злокачествени заболявания на черния дроб, 5 - с рак на бъбрека, 5 - с рак на млечната жлеза и 5 пациенти със саркоми на меките тъкани. През тези години в ХАЙФУ центърa са лекувани пациенти от над 14 държави като: Германия, Гърция, Полша, Канада, САЩ, Италия, Румъния, Испания и др.

Екипът на ХАЙФУ Центъра особено се гордее със своите шест „ХАЙФУ бебета“, тъй като при тези пациентки с миомна болест, след успешното лечение с ХАЙФУ технологията, се е достигнало до бременност и раждане на здраво дете. Специалистите от УМБАЛ „Света Марина“ –Плевен успешно съчетават и допълват ефективността на ХАЙФУ лечението с други минимално инвазивни операции като лапаро- и хистероскопии. При лечението на пациенти с неотстраними тумори на панкреаса ефектите от ХАЙФУ, комбинирани с химиотерапия, се свързват с намаляване на онкологичната болка, добър локален контрол на туморите и увеличена преживяемост. 

Фокусираната ултразвукова хирургия е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло (тумори) - както доброкачествени, така и злокачествени. Най-често се използва терминът ХАЙФУ от акронима HIFU (хайфу), означаващ в превод от английски език „високоинтензивен фокусиран ултразвук” (High Intensity Focused Ultrasound). Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване) на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална хирургична интервенция - без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от инфекции и липса на оперативен стрес. В опитните световни ХАЙФУ центрове рискът от усложнения е под 0.5%.

През последните години методът на ултразвукова неинвазивна хирургия набира все по голяма популярност и широко приложение във водещите световни клинични центрове. Успешно се прилага при голям обем от клинични случай: миома на матката, фиброаденоми на гърдата, аденомиоза на матката, заболявания (кондиломи, левкопалкия) на външните женски гениталии и др. При злокачествените заболявания ХАЙФУ има възможността да „унищожи“ или „стопи“ частично тумори, които не са достъпни за стандартната хирургична техника, като по този начин подпомага системната таргетна или химиотерапия, имунотерапията и др. Такъв ефект може да се постигне при тежки заболявания като: рак на панкреаса, черен дроб (първични или вторични), рак на бъбрека, рак на гърдата, саркоми на меките тъкани и др. Допълнителните положителни ефекти при лечението на онкоболните пациенти са подобряване на качеството им на живот, изчезването на онкологичната болка, повишаване на имунитета на пациентите, достигането до възможности за оперативна интервенция при неотстраними преди това тумори и др.

ХАЙФУ Центърът към УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен е открит през декември 2012 г. и днес разполага с екип от петима висококвалифицирани лекари-специалисти за работа с двата ХАЙФУ апарата, JC  моделът за аблация на солидни лезии в различни отдели на човешкото тяло и CZF апарат за неинвазивно лечение на повърхностни лезии на външните женски гениталии. Членове на екипа на ХАЙФУ Центъра са изготвили и публикували 7 научни статии в реномирани международни списания. Партньори са по общо 3 международни проекта, като имат изнесени доклади на повече от 10 международни научни форума, на някои от които като поканени лектори - в Германия, Унгария, Китай, Испания, Италия, Тайван и др. Освен това, членове от ХАЙФУ екипа са взели участие в повече от 20 национални конгреси и конференции по хирургия, онкология, образна диагностика и студентски форуми. В момента се разработват три дисертационни труда в областта на ХАЙФУ лечението.

През 2017 година галерията от договори за международно сътрудничество на Медицински университет – Плевен бе обогатена с Меморандум за партньорство с един от най-големите медицински университети в Китай Chongqing Medical University в областта на научноизследователската и образователна дейност, подписан от проф. д-р Савелина Поповска, зам.-ректор по Европейска интеграция и международно сътрудничество. Профилите на МУ-Плевен и Медицинския университет Чонгчинг, Китай, са изключително сходни, поради което бе подписан и договор за образователен обмен по програма „Еразъм+“.

 

Коментари